Єфремов С.Історія українського письменства

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"

 

Розмір: 4.4 Mb

Матеріал надано користувачем: (Hell`ga)

Опис


Єфремов Сергій. Історія українського письменства / за ред. М.К.Наєнка. – Київ, 1995. – 538 с.

Читати

Зміст:

Передмова. Загальні уваги до історії українського письменства ...3

Доля українського народу й письменства. — Вага українського письменства. — Оцінка літературних фактів. — Естетичний принцип у письменстві. — Бібліографічний принцип. — Провідні ідеї в історії письменства. — Поділ історії українського письменства. — Історично-літературні досліди. — Українська літературна критика.

Розділ І. Письменство княжих часів...38

Становище історика українського письменства. — Початки письменства на Русі. — Вплив християнства і двовір'я. — Затрата старих пам'яток. — Освіта, школи, „книжное почитаніє”. — Перекладне письменство, релігійне та історичне. — Апокрифи. — Перекладна белетристика. — Збірники. — Літературні школи. — Оригінальне письменство духовне. — Ларіон митрополит. — Клим Смолятич. — Кирило Туровський. — Інші письменники духовні. — Початки публіцистики. — Данило Паломник. — Володимир Мономах. — Данило Заточник. — Літопис. — Поезія старих часів. — „Слово о полку Ігоревім”. — Загальний на письменство княжої доби погляд. — Початок занепаду. — Письменство по татарській руїні.

Розділ II. Письменство литовсько-польських часів...69

Становище Русі в спілці з Литвою. — Спілка з Польщею. — Західні впливи. — Друкарство. — Братства, школи, церковні переклади. — Унія і полемічне письменство. — Броневський та інші полемісти. — Іван Вишенський. — Епігони полемічного письменства. — Казнодійство. — Література наукова. — Нова освіта. Київська академія й схоластика. — Київська школа письменників. — Київські письменники на Московщині. — Боротьба схоластики й живих течій.

Розділ III. Письменство драматичне й віршове... 110

Початки драми. — Шкільна драма: Димитрій Туптало і Семен Полоцький. — Трагедокомедія: Прокопович, — „Милость Божія”, Кониський та ін. — Інтермедії. Довгалевський. — Вертеп. — Віршове письменство. — Шкільні вірші. — Еволюція вірша на Україні. — Панегірики і занепад шкільного вірша. Климентій Зиновієв. — Оновлення вірша з народних джерел. — Духовні вірші. — Сатиричні й історичні вірші. — Побутові й ліричні вірші

Розділ IV. Історичні праці. Предтечі національного відродження... 143

Праці історичні. — Самовидець. — Величко. — „Исторія Русовъ”. — Проблиски свідомості. — Сковорода. — Письменство змісту практичного. — Централізаційна політика. — Заходи проти письменства й освіти. — Реакція на Україні.

Розділ V. Народна поезія...163

Боротьба книжників із народною поезією. — Наслідки боротьби. — Місце народної поезії в історії письменства. — Перші етнографічні записи. — Ходаковський. — Спроби української етнографії. — Максимович. — Срезневський і Волинський. — Костомаров. — Куліш і „Основа”. — 60-ті роки і Чубинський. — Київські учені 70-х років. — Драгоманов. — Потебня. — Етнографічні праці останніх часів. — Процес народної творчості. — Пісні народні. — Казки, приказки, загадки. — Про занепад народної поезії. — Причини занепаду. — Творчість народна колись і тепер. — Синтез колективної й індивідуальної творчості.

Розділ VI. Котляревський та його школа... 199

Перед Котляревським. — Впливи на Котляревського і підстави до його діяльності. — Котляревський і попередники. — Ідея оновлення. — Зміст і мотиви творів Котляревського. — Свідомість Котляревського. — Сатиричні заміри. — Стосунки до народу. — Вага Котляревського в історії письменства. — Наслідування Котляревському віршем. — Пузина, Макаровський, Рудиковський і інші наслідувачі. — „Котляревщина”. — Наслідування в драматичному письменстві: Гоголь-батько, Тополя й Кухаренко.

Розділ VII. Перехресними стежками... 223

Романтизм. — Харківська журналістика. — Полтавсько-харківський гурток письменників. — Українська школа в польському письменстві, Залєський. Падура. — Українофільство в російському письменстві. Гоголь. — Перехресні впливи на Україні й централістичні тенденції. — 3 двох боків. — Реакція на централізм.

Розділ VIII. Письменство 20 — 40 років... 238

Артемовський-Гулак. — Квітка. — Боровиковський — Гребінка. — Метлинський. — Костомаров. — Другорядні письменники. — Характеристика Полтавсько-харківської школи.

Розділ IX. Шевченко... 266

Оригінальність поетової постаті. — Впливи на Шевченка. — Кирило-Мефодієвське братство. Перші поезії Шевченка. — На шляху до свідомості. — Стосунки з Україною і народом. — Шевченко і кріпацтво. — Політичні й соціальні погляди Шевченка. — Етичний світогляд. — Вага Шевченка для України. — Наслідки Шевченкової діяльності. Шевченко та російське громадянство. — Шевченко й офіціальна Росія.

Розділ Х. 60-ті роки... 290

Українство на початку 60-х років — Два покоління. — Реакція і репресії. — „Основа”. — Куліш. — Стороженко. — Марко Вовчок. — Школа Марка Вовчка. — Щоголів. — Глібов. — Руданський. — Свидницький. — Мордовець. — Кониський. — Єднання з Галичиною.

Розділ XI. Національне відродження й первістки літературного руху в Галичині... 328

Історична доля Галичини. — Національний занепад. — Перші спроби відродження. — М.Шашкевич. — „Руська трійця.” — Доля першого почину. — Цензура. — 1848-й рік. — 50-ті й 60-ті роки. — Федькович. — Вплив з України. — Москвофіли й народовці. — Письменники 60-х років.

Розділ XIІ 70-ті роки... 353

Нова праця. — Акт 1876 р. і його наслідки. — Драгоманов. — Старицький. — Кропивницький. — Тобілевич (Карпенко-Карий). — Ів.Левицький-Нечуй. — П.Мирний. — Франко. — Інші письменники 70-х років. — Загальний погляд на 70-ті роки.

Розділ XIII. 80-ті роки... 384

Загальне становище. — Грінченко. — Зіньківський. — Д.Маркович. — Н.Кобринська та інші письменниці. — С.Ковалів. — Бордуляк. — Цеглинський. — Побутові письменники. — Історична повість. — Ор.Левицький. — Самійленко. — Грабовський. — Леся Українка. — А.Кримський. — Л.Василевська.

Розділ XIV. 90-ті роки... 410

Після реакції. — М.Грушевський. — Публіцисти 90-х років. — Коцюбинський. — Яновська. — Григоренко. — М.Левицький. — Леонтович. — Поети 90-х років. — Кобилянська. — Яцків і модерністи. — Стефаник і його школа. — На світанні.

Розділ XV. На початку нового століття... 437

Нові умови. — Українська преса. — Молоді письменники. — В.Винниченко. — С.Черкасенко. — С.Васильченко. — А.Тесленко. — О.Олесь. — Гр.Чупринка. — М.Філянський. — Інші письменники. — Світова війна і руїна. — Новий антракт і письменство за часів лихоліття. — Останній удар.

Розділ XVI. Закінчення... 464

Доля українського письменства. — Основні риси в минулому. — Вага і вартість у сучасному.

Розділ XVII (додатковий). За п'ять літ (1919 — 1923)... 470

Поза історією. — Обставини літературної роботи. — Внутрішнє життя і характерні риси останнього п'ятиліття. — П.Тичина. — М.Рильський. — П.Филипович. — М.Зеров. — Д.Загул. — В.Кобилянський. — Мик.Терещенко. — Я.Савченко. — О.Слісаренко. — В.Ярошенко. — Т.Осьмачка. — В.Еллан. — В.Чумак. — В.Сосюра. — В.Поліщук. — М.Семенко. — М.Івченко. — Гн.Михайличенко. — В.Підмогильний. — Г.Косинка. — М.Хвильовий. — Літературна боротьба поколінь. — Перспективи.

 

Файли


Efremov Sergij. Istorija ykrajins1kogo pus`menstva.pdf pdf (4.4 Mb)

Efremov_Sergii.1576.ua.jpg jpg (8.5 Kb)

Подібні твори


Коментарі