Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"

 

Розмір: 24.1 Mb

Матеріал надано користувачем: (wednesday)

Опис


Агеєва Віра
Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича

Розділ: філологія
Рік і місце видання: Київ, "Факт", 2006
Жанр: монографія

Опис:
Творчість Віктора Петрова-Домонтовича, одного з най¬цікавіших і найзагадковіших українських письменників XX століття, котрого не раз називали Сфінксом і Мефістофелем нашої літератури, розглянуто в широкому контексті становлення й розвитку модернізму, зокрема інтелектуа-льної прози. Авторка вводить розмаїтий біографічний матеріал, послуговується психоаналітичними методологіями.

За представлену монографію авторка була нагороджена Премією Петра Могили.

Файли


poetyka.docx docx (1 Mb)

poetyka.epub epub (435.1 Kb)

poetyka.pdf pdf (10.4 Mb)

poetyka.rtf rtf (8 Mb)

poetyka.txt txt (819 Kb)

poetyka1.pdf pdf (3.5 Mb)

Vіra_Ageєva__Poetika_paradoksa_Іntelektualna_proza_Vіktora_PetrovaDomontovicha.jpg jpg (47.6 Kb)

Подібні твори


Коментарі