Гром'як Р. Історія української літературної критики

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"

 

Розмір: 11.9 Mb

Матеріал надано користувачем: (wednesday)

Опис


Гром'як Роман. Історія української літературної критики.

Рік і місце видання: Тернопіль, "Підручники & посібники", 1999.

Зміст:

Вступ

Розділ 1

Специфіка літературної критики. Її сучасний статус

1.1.Визначення понять. Термінологія

1.2. Психофізіологічні передумови

1.3. Зв’язок з комунікативно-рецептивними процесами

1.4. Естетичні виміри

1.5. Структура

1.6. Система жанрів

1.7. Проблема критичного методу і критерії оцінки твору

1.8. Герменевтика і критика

1.9. Висновки для історії критики

Розділ 2

Предмет і завдання історії літературної критики, вивчення у вузі та її значення

2.1. Об’єкт і предмет літературної критики та історії літературної критики

2.2. Джерела-об’єкти історії літературної критики

2.3. Історія критики та історія літератури, їх взаємозв’язок і проблема вивчення у вищих школах

2.4. Завдання курсу

2.5. Значення вивчення історії літературної критики

2.6. Періодизація української літературної критики

Розділ З

Передумови й особливості зародження літературної критики в Україні протягом X-XVIII століть

3.1. Характер джерел, за якими вивчається проблема

3.2. Витоки духовного критицизму. Міфологічні первні і християнські нашарування. Автохтонна культура і перекладна література. Літописання і форми критицизму

3.3. Стимули розвитку усвідомленого естетичного критицизму: освіта, книгодрукування, полемічна література, поетика і риторика. Міжнаціональні і міждержавні взаємини. Російщення і полонізація України

3.4. Остаточне самовизначення літературної критики. Закономірність і несинхронність цього процесу в національних культурах, його специфіка в Україні

Розділ 4

Становлення української літературної критики в першій третині XIX століття 

(Дошевченківський період)

4.1. Суспільні умови

4.2. Періодика, її значення для становлення літературної критики

4.3. Взаємодія і зміна літературних напрямів, їх вплив на критику. Значення творчості І. П. Котляревського. Роль фольклористики в активізації суспільного критицизму

4.4. Перші спроби осмислення суті критики. Європейський контекст

Розділ 5

Стан і функціонування української літературної критики в 40-х - 50-х роках XIX століття

(Шевченківський період)

5.1.Конкретно-історичне підгрунтя і вияви естетичної свідомості

5.2. Українські альманахи і періодика 40-х років

5.3. Літературно-критична діяльність М. Максимовича київського періоду

5.4. Внесок харківської школи романтиків у розвиток української літературної критики. М. І. Костомаров як критик

5.5. Творчість Т. Шевченка як ферментуючий фактор критичної думки і переосмислення критеріїв оцінки художніх явищ

5.6. Елементи літературно-критичних суджень у творчості членів «Руської трійці» після навчання в семінарії

5.7. Початок літературно-критичної діяльності П. Куліша

Розділ 6

Українська літературна критика 60-х років XIX століття

6.1. Суспільно-політичні умови на східно-і західноукраїнських землях, культурний контекст

6.2. Роль журналу «Основа» в утвердженні і розробці теоретичних засад української літературної критики

6.3. Валуєвський циркуляр і зміна форм літературно-критичної діяльності українців. Західноукраїнська періодика і тяглість літературно-критичних традицій

6.4. Форми та особливості літературно-критичної діяльності П. Куліша в 60-х роках

6.5. Значення спадщини Т. Шевченка для утвердження і розвитку української літературної критики.

Розглядається історія української літературної критики — її виникнення, становлення і розвиток крізь призму естетичної комунікації на тлі методологічних пошуків у Європі; відтворюється рух ідей, оцінок, критеріїв, а також система критичних жанрів, характеризуються особливості різнотипних літературно-критичних дискурсів.

Розраховано на студентів-філологів і журналістів.

Читати

Файли


Gromjak Roman. Istorija ukrajins`koji literatyrnoji krutuku.djvu djvu (3.6 Mb)

Gromjak Roman. Istorija ukrajins`koji literatyrnoji krutuku.jpg jpg (20.2 Kb)

Gromjak Roman. Istorija ukrajins`koji literatyrnoji krutuku.pdf pdf (6.7 Mb)

Gromyak_-_Istorija_ukr_lit_kryt_-_1576ua.doc doc (1.6 Mb)

Подібні твори


Коментарі