Сагач Г. Риторика

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"

 

Сагач Галина

Розмір: 26.6 Mb

Матеріал надано користувачем: (Schleiermacher)

Опис


Сагач Галина. Риторика

Рік і місце видання: Київ, Видавничий Дім "Ін Юре", 2000

Зміст:
Вступне слово автора, або похвала Слову.
Передмова
Частина І. ЗОЛОТОУСТ

Глава І. Історія риторики і красномовства

1.1. Історичні традиції. Герої й боги красномовства.
1.2. Деякі етапи історії розвитку риторики.
1.3. Народний золотослів.

Глава II. Теоретичні засади риторики.

2.1. Статус сучасної риторики та її зв’язки з іншими науками.
2.2. Специфіка публічного мовлення у риторичному аспекті.
2.3. Закони риторики.
2.4. Основні жанри (роди й види) ораторського мистецтва.
2.5. Похвальне красномовство: традиції та сучасність.
2.5.1. Похвала особам.
2.5.2. Похвала речам.
2.5.3. Офіційні промови, або промови з певної нагоди.
2.5.3.1. Промова до дня народження.
2.5.3.2. Євхаристична промова — промова при складанні подяки.
2.5.3.3. Промова при привітанні гостей.
2.5.3.4. Промова при прощанні.
2.5.3.5. Похоронна промова.
2.5.3.6. Надмогильні написи (епітафії).
2.6. Риторика любові й риторика влади у логосфері сучасної культури .

Глава III. Педагогічна риторика

3.1. Імідж вчителя крізь призму риторики.
3.2. Формування риторичної культури особистості в школі нового типу.
3.3. Формування риторичної культури особистостів умовах вищої освіти.
3.4. Красне слово Т. Г. Шевченка і відродження національної школи красномовства.
3.5. В. О. Сухомлинський про мистецтво слова педагога.

Глава IV. Формування духовної культури особистості на порозі XXI ст.

4.1. Проблеми духовності людини.
4.2. Слово животворяще, або про духовну природу.
4.3. Формування духовної культури особистості засобами благодатного слова.
4.4. Іоанн Златоуст — світильник гомілетичного мистецтва.
4.5. Формування духовної культури особистості засобами гомілетики у творчій спадщині Івана Огієнка (митрополита Іларіона).

Частина II. ХРЕСТОМАТІЯ

I. Золотоуст

Молитви.
Т. Г. Шевченко.
Г. С. Сковорода.
Леся Українка.

II. Діамант

Давньослов’янські легенди про роль слова.
Українські прислів’я та приказки про думку і мову.
Українські прислів’я та приказки про силу й красу слова.
Українські прислів’я та приказки про правила риторичної комунікації.
Скоромовки.
Дитячі заклички, примовки, заклинання.
Веснянки, пастуші ладканки, русальні пісні.
Колядки, щедрівки.
Дитячі віршики.
Небилиці.
Звуконаслідування.
III. Добротословіє.

Іоанн Златоуст. Слово п’яте.
Іларіон. Исповедание веры.
Преподобний Нестор. Чтение о жизни и о погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба.
Володимир Мономах. Поучение.
Кирило Туровський. Притча про людську душу й тіло.
Іоанн Екзарх. Опис людського тіла.
Пресвітер Козьма. Слово про користь книг.

IV. Златоструй

Горгій. Похвала Олені.
Арістотель. Риторика.
Марк Туллій Цицерон. Три трактати про ораторське мистецтво.
Плутарх. Про Демосфена і Цицерона.
Платон. Діалог «Горгій».

V. Маргарит

Сказання про сім вільних мудрощів.
Риторика.
Києво-Печерський патерик.
Феофан Прокопович.

VI. Ізмарагд

Михайло Ломоносов. Коротке керівництво до красномовства (1748 р.).
Михайло Сперанський. Правила вищого красномовства.
Про вигляд оратора.
Олексій Мерзляков. Коротка риторика.
Констянтин Зеленецький. Дослідження про риторику в її наукоподібному змісті та у відносинах, які має вона до загальної теорії слова та до логіки.
А. П. Чехов. Хороша новина.
А. В. Луначарський. Промова, виголошена при відкритті.
Інституту Живого Слова в Петрограді15 листопада 1918 року.

VII. Афористичний золотослів

Про якості оратора.
Сила й краса красномовства .
Про ораторське слово. Гармонія думки й слова, етосу й пафосу.
Переваги живого слова.
Про побудову промови. Композиція виступу.
Оратор і аудиторія. Контакт оратора з аудиторією.
Про голос, жести, міміку, рухи тіла оратора.
Про емоційність, ясність, стислість, простоту мовлення.
Слово і музика. Музика слова.
Крилаті латинські вислови про слово.

VIII. Хвалоспів

Похвала богам.
Гомер. Гімн «До Афродіти».
Орфей. Гімн «Музам».
Іоанн Златоуст. Похвала Богу.
Григорій Назіанзін. Про народження Христа.
М. Іларіон. Слово про закон і благодать.
Кирило Транквіліон-Ставровецький. Похвала Премудрості.
Молитва до Бога.
Похвала особам.
Сократ про природу людини.
Феофан Прокопович. Коротеньке слово про Великого Помпея на основі «Промови на захист Мілона».
Похвала Златоустові.
Марк Туллій Цицерон. Похвала Куріону з отримання посади трибуна.

Анонімний автор. Вітальна промова, складена мною благородному пану Томашу Замойському, коли він, завершивши війну проти татарів, повернувся додому після першої битви за свій маєток у Шаргороді.
Климентій Зіновіїв. Із книги «Вірші. Приповісті посполиті» .
Лукіан. Похвала мусі.
Священноінок Єпіфаній. Слово похвальне преподобному отцю нашому Сергію Радонезькому
Похвала речам.
Лукіан. Похвала Батьківщині.
К. Паустовський. Золота троянда.
Феофан Прокопович. Про похвалу красномовству і, передусім, про його переваги .
Похвала Дніпру.
Георгій Кониський. Похвала логіці.
Павло Русин. Похвала поезії.
Марк Туллій Цицерон. Похвала філософії.
Анонімний автор. Похвала мудрості.
Еразм Роттердамський. Похвала глупоті.
Промови при одруженні.
Касіян Сакович. Дякування по шлюбі.
Слово нареченого про подружнє життя.
Євхаристичні промови.
Кирило Транквіліон-Ставровецький. Передмова до читача (присвята) до книги «Зеркало богословія» .
Прощальні, надмогильні промови, плачі.
Мелетій Смотрицький. Тренос.
Анонімний автор. Прощальне слово, складене шляхетному панову Томашу Замойському, коли він на другу битву відходив із Шаргорода.
Іоанн Златоуст. Прощальне слово до блаженного Філогенія.
Касіян Сакович. Промова молодого чоловіка на похороні шляхтича.
Протоієрей Павловський. Надмогильна промова, виголошена ним при прощанні з тілом К. Д. Ушинського по дорозі з Одеси до Києва.
Надмогильні написи (епітафії), виражені словами священних книг.
Мелетій Смотрицький. Епітафіон.
Приклади епітафій (елогій).

IX. Золотий гомін

А. Прянішніков. Рекомендації щодо техніки мовлення вголос.
Умови правильного дихання оратора.
Вправи на оволодіння технікою мовлення.
Вправи з дикції.
Адаптація і розвиток професійного дихання.
Вправи для розвитку дихання.
Скоромовки.
Післямова.
Література.


Відома монографія Галини Сагач висвітлює таємниці оволодіння мистецтвом слова, у якій авторка розкриває теоретичну та практичну частини риторики. Праця буде корисною для тих, хто бажає розширити свої знання про секрети красномовства.

Для студентвів вищих навчальних закладів, школярів, учителів-словесників.

Читати

Файли


Sagach Galuna. Rutoruka.djvu djvu (8.3 Mb)

Sagach Galuna. Rutoruka.jpg jpg (24 Kb)

Sagach Galuna. Rutoruka.pdf pdf (18.3 Mb)

Коментарі