Особливості авторських лексичних новотворів із теріонімним компонентом в українській поезії ХХ століття (лексико-семантичний аспект)

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"

 

Калюта Маргарита

Розмір: 85.5 Kb

Матеріал надано користувачем: (wednesday)

Опис


Калюта Маргарита. Особливості авторських лексичних новотворів із  теріонімним компонентом в українській поезії ХХ століття (лексико-семантичний аспект)

У статті зроблено спробу охарактеризувати лексико-семантичні особливості авторських новотворів із теріонімним компонентом, вказати на конотативні відтінки.

Ключові слова: авторський лексичний новотвір, зоонім, лексико-семантичні особливості, теріонім, теріонімний компонент.

An attempt to describe the lexical and semantic features of author’s lexical innovation with the terionym’s component, to identify connotative shades is done in the article.

Keywords: author’s lexical innovation, zoonym, lexical and semantic features, terionym, terionym’s component.

 

Файли


Kaljuta Margaruta. Osobluvosti avtors`kuh leksuchnuh novotvoriv iz terionimnum komponentom v ukrajins`kij poezii XX stolitt`a (leksuko-semantuchnuj aspect).doc doc (68.5 Kb)

Zoonyms.jpg jpg (17 Kb)

Подібні твори


Коментарі