Слово і час. Червень 2007 року

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"

 

Розмір: 53.6 Mb

Матеріал надано користувачем: (o_dubrov)

Опис


 

Зміст
 
ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНІ
Зборовська Ніла. Сучасна масова література в Україні як загальнокультурна проблема
Козлик Ігор. Літературна критика і Літературознавство: проблематика взаємостосунків у методологічному аспекті 
 
ХХ СТОЛІТТЯ
Захарчук Ірина. Друга світова війна: досвід історії – досвід літератури 
Поліщук Ярослав. Формули ідентичності Уласа Самчука на тлі доби
Бартко Олександра. “Літературнонауковий вісник”: до проблеми періодизації
 
ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
Яусс Ганс Роберт. Рецептивна естетика й літературна комунікація
Маріно Адріан. Компаративістика та теорія літератури. Поетика порівняльного літературознавства
 
ДАТИ
Ліокумович Тимофій. Біля витоків літературного побратимства: роль Янки Купали в розвитку і зміцненні зв’язків білоруської та української літератур
 
ШТРИХИ
Гузар Зенон. “Туга за святим” (образ молитви у творах Івана Франка) 
 
ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ
Решодько Наталія. Сосниця чекає свого вірного сина Олександра Довженка 
Ушкалов Леонід. Другий (і останній) лист до проф. Григорія Грабовича 
 
СТРОФА
В.Л. Юрій Ковалів. “Homo lupus” (К., 2007)
 
РЕЦЕНЗІЇ
Кузик Данило. Бібліографія великого українця [Григорій Кочур: Біобібліографічний покажчик. У 2 ч. – 2 вид., доопрац. і доповн. – Л., 2006. (Українська біобібліографія. Нова серія; Ч. 21)] 
Ониськів Михайло. Іван Франко з погляду ХХІ століття [Микола Ткачук. Лірика Івана Франка: До 150річчя від дня народження Івана Франка: Монографія. – К., 2006. – 296 с.] 
Захаржевська Вікторія. На славістичних орбітах: Україна – Болгарія [“Антологія болгарської поезії” у перекладах Дмитра Павличка. – К., 2006. – 543 с.] 
 
ЛІТОПИС ПОДІЙ
Каневська Лариса. Установча конференція Міжнародної асоціації франкознавців
Хазіна Ірина. Зустріч із Вірою Річ
Гаврилюк Надія. У прагненні термінологічної визначеності
Лисенко Валентина. Пам’яті Олекси Тихого
 
НАШІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Київська Русь. – 2007. – Кн. 1 (Х) (Шляхи); Stefan Simonek (Hg.). Versperrte Tore. Ukrainische Autoren und Wien; Михайлина Коцюбинська. Книга споминів; В.Петров (Домонтович). Мислення родового суспільства; Тетяна Рязанцева. Бранець вічності. Аспекти поетичної творчості Олекси Стефановича; Павло Михед. Слово художнє, слово сакральне...; Тетяна Михед. Пуританська традиція і література американського ренесансу: 1830–1860; Всесвіт. – 2007. – № 34; Мова – народ; Кур’єр Кривбасу. – 2007. – №34 
 
СОБОР МУЗ
Дільманбетова Марина, Сімашова Анастасія. Мистецький храм художника Бориса Негоди 
Книжкова графіка 

Файли


slovo_i_chas_2007_06_558_cherven.pdf pdf (53.6 Mb)

Подібні твори


Коментарі