Серпень 2009 року

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"

 

Розмір: 9 Mb

Матеріал надано користувачем: (wednesday)

Опис


 

ПИТАННЯ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА
Мовчанюк Володимир. Вірш Шевченка “Росли укупочці, зросли...” в контексті філософії екзистенції
Лущій Світлана. Невідомі сторінки еміграційної шевченкіани
Момот Неля. Щоденниковість та автобіографізм у повісті Т.Шевченка “Близнецы” (філософська інтерпретація)
 
ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНІ
Денисова Тамара. Роздуми про літературний канон (на американському матеріалі)
Шалагінов Борис. Романтичний словник: до історії понять і термінів раннього німецького романтизму
Демська-Будзуляк Леся. Образ “Європи” в українському літературно-критичному дискурсі к. ХІХ – поч. ХХ ст. 
Дроздовський Дмитро. Тіло і текст: побіжні міркування про теоретичну концепцію тілесно-міметичного аналізу Фелікса Штейнбука
 
ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
Кодак Микола. Іван Франко versus Bільям Шекспір, або “І зоря до зорі промовля”
Шевчук Тетяна. Г. Гесс де Кальве і Г.Сковорода: історія літературознавчого міфу
 
ДАТИ
Івашків Василь. Маловідома Кулішева брошура 1846 року
Ковалець Лідія. Новознайдені вірші Юрія Федьковича 
Шпиталь Анатолій. Skripta manet (до 85-ліття Павла Загребельного)
Ткачук Микола. Семантика екзистенційного світу повісті Миколи Гоголя “Шинель”
 
РЕЦЕНЗІЇ
Лебедівна Лариса. Ідейно-естетична реконкіста національного простору [Н.Мафтин. Західноукраїнська та еміграційна проза 20-30-х років XX століття: парадигма реконкісти: Монографія. – Івано-Франківськ, ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 356 с.] 
Пилипчук Святослав. Дослідження номеносфери поезії І. Франка [Мар’яна Челецька. Номеносфера поезії Івана Франка (поетика заголовків, присвят, епіграфів) / НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка; відп. ред. М. З. Легкий. – Львів, 2007. – 304 с. – (Франкознавча серія. Вип. 9)]
 
ЛІТОПИС ПОДІЙ
Болотова Галина. Виставка в Національному музеї літератури 
Дубініна Олена. ІV всеукраїнський симпозіум з американської літератури “Американський модернізм: контекст, постаті, післяпостмодерністський погляд” 
Рисак-Маланій Олена, Рисак Віра. Конференція “Явище синтезу мистецтв в українській літературі”
 
НАШІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Іван Франко. Казки. Повне зібрання / Упорядник, автор передмови і коментарів Г.Сабат; Тетяна Свербілова, Наталя Малютіна, Людмила Скорина. Від модерну до авангарду: жанрово-стильова парадигма української драматургії першої третини ХХ століття / Наук. ред. М.М.Сулима; Кур’єр Кривбасу. – 2009. – № 236-237 (липень-серпень); Лівенко І.М. Модель світу та форми її художнього вираження в поезії Юрія Тарнавського: Монографія; Ткаченко С.І. Сходження. Життя і творчість Володимира Бровченка; Лілія Коробко. Бібліографічний покажчик про Сергія Єфремова; Васьків М.С. Романні форми в українській літературі 1920-1930-х років: Монографія; Михайло Капелістий. А нащадкам не байдуже
 
НЕКРОЛОГ
Дмитро Володимирович Затонський 
КНИЖКОВА ГРАФІКА 

 

Читати

Файли


slovo_i_chas_2009_08_584_serpen.pdf pdf (9 Mb)

Подібні твори


Коментарі