Історія української літератури ХХ століття. Том 1

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"

 

Опис


Історія української літератури XX століття: у 2 кн.: 1910—1930-ті роки: Навч. посібник/ за ред. В.Г.Дончика. – Кн. 1. К.: Либідь, 1993. – 784 с.

Автори: В.Г.Дончик, В.П.Агеєва, Ю.І.Ковалів, Л.С.Бойко, В.С.Брюховецький, В.А.Бурбела, В.В.Громова, Т.І.Гундорова, І.М.Дзюба, М.Г.Жулинськнй, Ю.А.Загоруйко, М.М.Ільницький, A.Є.Кравченко, С.А.Крижанівський, В.О.Мельник, О.С.Мишанич, B.П.Моренець, М.К.Наєнко, В.В.Неборак, Л.М.Новиченко, Т.Г.Свербилова, Г.М.Сивокінь, Г.М.Черниш, Н.М.Шумило.

Редколегія: В.П.Агеєва, В.Г.Дончик (науковий редактор). Ю.І.Ковалів, А.Є.Кравченко (секретар), В.О.Мельник, В.П.Моренець, Г.М.Штонь.

Рецензенти: доктори філол. наук П.П.Кононенко, А.Г.Погрібний

Головна редакція літератури з українознавства та соціогуманітарних наук

Головний редактор М.С.Тимошик 

Редактор С.О.Герейло

У навчальному посібнику (книга перша) здійснено пошук нової концепції української літератури 1910—1930-х років. Об’єктивно, без перекручень та упередженого відбору розкрито закономірності літературного процесу, системну взаємодію різних ідейно-художніх тенденцій, напрямів, течій; вміщено літературні портрети М.Зерова, М.Хвильового, В.Винниченка, Є.Плужника, Г.Чупринки, Б.Лепкого, В.Чумака та інших, кого доля торкнула трагічним крилом. По-новому осмислено творчість багатьох відомих літераторів — П.Тичини, М.Рильського, М.Бажана та ін.

Для студентів філологічних факультетів вузів.

Зміст:

Вступ

Початок XX ст.: Загальні Тенденції художнього розвитку...9

Літературно-мистецьке життя: 10—30-ті роки...70

Художній процес: 20—30-ті роки...125

Поезія...148

Богдан Лепкий...33. Петро Карманський...43. Василь Пачовський...51. Михайло Ядків...59.Павло Тичина...183. Григорій Чупринка...203. Микола Філянський...210. Максим Рильський...214. Дмитро Загул...231. Володимир Кобилянський...236. Василь Чумак...242. Василь Еллан-Блакитний...250. Володимир Сосюра...260. Стрілецька поезія...277. Василь Бобииський...279. Михайль Семенко...287. Валер'ян Поліщук...297. Майк Йогансен...301. Микола Зеров...308. Павло Филипович...320. Михайло Драй-Хмара...325. Володимир Свідзинський...334. Євген Маланюк...345. Іван Крушельницький...355. Юрій Липа...361. Василь Гренджа-Донський...365. Микола Терещенко...369. Дмитро Фальківський...374. Євген Плужник...379. Микола Бажан...394. Олекса Влизько...408. Богдан-Ігор Антонич...412. Святослав Гординський...423. Поети «празької школи»...426. Олекса Стефанович...433.

Проза...440

Володимир Винниченко...481. Михайло Івченко...503. Гнат Михайличенко...514. Валер’ян Підмогильний...520. Микола Хвильовий...533. Григорій Косинка...551. Мирослав Ірчан...561. Олесь Досвітній...567. Іван Сенченко...572. Дмитро Бузько...579. Василь Вражливий...583. Олекса Слісаренко...587. Борис Антоненко-Давидович...596. Гео Шкурупій...605. Аркадій Любченко...610. Юліан Шпол (Михайло Яловий)...618. Михайло Могилянський...624. Пилип Капельгородський...630. Борис Тенета...638. Віктор Петров (Домонтович)...642. Степан Тудор...651. Катря Гриневичева...657.

Драматургія та кінодраматургія...661

Микола Куліш...685. Спиридон Черкасенко...701. Яків Мамонтов...706. Іван Кочерга...712. Іван Дніпровський...720. Кость Буревій...724. Іван Микитенко...727.

Літературознавство  і критика: 1917-1940... 731

Іменний покажчик...770

Файли


Donchuk V.G. Istorija ykrajins`koji literatyru XX stolitt`a. Tom 1.doc doc (4.5 Mb)

Donchuk Vitalij.jpg jpg (24 Kb)

Коментарі