Мишанич С. Народнопоетична стихія в творчості Василя Стуса

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"

 

Стус Василь, Мишанич Степан

Розмір: 2 Mb

Матеріал надано користувачем: (Liza126)

Опис


Мишанич С. Народнопоетична стихія в творчості Василя Стуса / Степан Мишанич // Актуал. пробл. кр. л-ри і фольклору: Наук. зб. – Донецьк, 2001. – Вип. 6: Василь Стус в контексті європейської літератури: Матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письм., літературознавця, мислителя і громадянина 20–21 верес. 2001.

У статті С.Мишанич досліджує вплив фольклору на поетичне мислення В.Стуса. Звертаючись до творчого доробку, епістолярію поета, автор статті аналізує різні рівні трансформації фольклорних мотивів в творчості В.Стуса.

«Фольклоризм В.Стуса криється в нових формах вираження, в розширенні змісту усталених образів, сюжетів, у ставленні до уснопоетичної традиції, до поетичного словника народу як до відвічного коду художнього самовираження в національному часопросторі».

Читати

Файли


Stepan Myshanych Narodnopoetychna styhija v tvorchosti Vasyl`a Stusa.doc doc (443.5 Kb)

Stepan Myshanych Narodnopoetychna styhija v tvorchosti Vasyl`a Stusa.txt txt (267 Kb)

Stepan Myshanych Narodnopoetychna styhija v tvorchosti Vasyl`a Stusa.rtf rtf (1.3 Mb)

Myshanych Stepan.jpg jpg (11.4 Kb)

Коментарі