Особливості архітектоніки поетичних текстів Сергія Єсеніна та Богдана-Ігоря Антонича

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"

 

Істоміна Юлія

Розмір: 210.8 Kb

Матеріал надано користувачем: (Hell`ga)

Опис


Істоміна Юлія. Особливості архітектоніки поетичних текстів Сергія Єсеніна та Богдана-Ігоря Антонича

У статті подається компаративний аналіз архітектоніки поетичних текстів С.Єсеніна та Б.-І.Антонича. Також зроблена спроба узагальнити особливості архітектонічної будови поезії обох авторів.

Ключові слова: архітектоніка, композиція, метро-ритміка, метафора, символ, концепт, колористика.

The article presents a comparative analysis of the architectonics of the poetic texts wrote by S.Yesenin and B.-I.Antonych. Also there is some effort to analyze the features of the architectonic structure of poetry of the both authors.

Key words: architectonics, composition, metro-rhythm, metaphor, symbol, concept, coloring system.

В статье представлен компаративный анализ архитектоники поэтических текстов С.Есенина и Б.-Антонича. Также сделана попытка обобщить особенности архитектонического строения поэзии обоих авторов.

Ключевые слова: архитектоника, композиция, метро-ритмика, метафора, символ, концепт, цветопись.

Файли


Istomina_Yulia.Osoblyvosti arhitektoniky poetychnyh textiv Sergia Esenina ta Bogdana-Igoria Antonycha.1576.ua.pdf pdf (190.2 Kb)

Antontch_ta_Esenin.1576.ua.jpg jpg (20.7 Kb)

Коментарі