Шевченкознавчі студії: збірник наукових праць. Випуск 11

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"

 

Розмір: 2.2 Mb

Матеріал надано користувачем: (Hell`ga)

Опис


Шевченкознавчі студії: збірник наукових праць (КНУ ім. Т. Шевченка. Інститут філології. Кафедра історії української літератури і шевченкознавства). — К., 2008. — 271 с. 

До одинадцятого випуску збірника наукових праць "Шевченкознавчі студії" ввійшли праці викладачів, студентів, аспірантів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка й інших інституцій і навчальних закладів України. Збірник присвячено актуальним проблемам шевченкознавства, зокрема жанру і стилю, поетиці, рецепції творчості, мови і перекладу. Для науковців і шанувальників творчості Тараса Шевченка.

Зміст

Семенюк Г. Мета, означена Шевченком (читати)
Вільна Я. До ювілею Людмили Задорожної (читати)

Літературознавчий аспект творчості Тараса Шевченка

Бовсунівська Т. Мнемонічний пратекст Тараса Шевченка (читати)
Вишняк М., Терехова І. Антропоцентризм російськомовних повістей Тараса Шевченка (читати)

Габдукаєва О. Автобіографізм як вияв психологізму у повісті Тараса Шевченка "Музикант" (читати)
Гудима А. Сенсовий метатекст у контексті поетичної творчості Тараса Шевченка:доля жінки (читати) 
Задорожна Л. Парадигма соборності у Тараса Шевченка: акциденція чи канон (читати)
Задорожна С. Козакоцентризм як вияв суб’єктивізму художнього мислення Тараса Шевченка (читати)
Ковбасенко Л. О. Кониський «Тарас Шевченко-Грушівський, хроніка його життя» як взірець біографічної шевченкіани (читати)
Лебідь Є. Образ духовного провідника у традиції української літератури та поетичному доробку Тараса Шевченка (читати)
Потапенко Я. Руйнування імперського дискурсу у творчості Тараса Шевченка (читати)
Приходько М. Апокрифічні мотиви у поемі Тараса Шевченка «Марія»: їхня генеза і творче переосмислення у першій половині ХХ ст. (читати)
Росовецький С. До реконструкції задуму повісті Тараса Шевченка «Из ничего почти барин» (читати)
Сізова К. Специфіка портретування у повістях Тараса Шевченка: герой очима художника (читати)
Ткаченко І. Тарас Шевченко як творець національно-знакового образу степу (читати)
Ткачук М. Наративна оптика поеми «Катерина» Тараса Шевченка (читати)
Харченко А. Роль образів-символів у тексті «Журналу» Тараса Шевченка (читати)
Шкрабалюк А. Ідея свободи у творчості Тараса Шевченка в контексті романтичного світогляду (читати)

Рецепція творчості Тараса Шевченка. Компаративістика

Бідованець Т. Моделювання образу Тараса Шевченка в поемах І. Драча (читати)
Брижіцька І. Шевченківські мотиви у творчості Марії Проскурівни та Марусі Вольвачівни (читати)
Гаврилюк Н. Тарас Шевченко крізь призму поетичної інтерпретації (читати)
Гнатюк М. Концепт Тараса Шевченка в естетиці й духовній біографії Зінаїди Тулуб (читати)

Жванія Л. Тема об’єднання нації у Тараса Шевченка та Лесі Українки (читати)
Зелік О. Тарас Шевченко в критичній рецепції М. Могилянського (читати)
Коростильов Т., Гордієнко Д. Тарас Шевченко в житті і творчості вчених-античників Ніжинської науково-дослідної кафедри історії культури та мови (проф. І.Турцевич, О.Покровський) (читати)
Лисак У. «Локус дороги» у поетиці й семантиці мовних ігор «Кобзаря 2000» братів Капранових (читати)
Некряч О. Основні концепти історіософії Тараса Шевченка і Миколи Костомарова (читати)
Федунь М. Рецепції особи й творчого самовияву Тараса Шевченка в мемуарах О. Барвінського та Ю. Луцького (читати)
Яровий О. Вогонь Шевченківської правди і вода «змінних тлумачень» (читати)

Тарас Шевченко і фольклор

Стратілат А. Образ кобзаря у Шевченковій творчості (читати)
Черненко О. Т. Шевченко про українські думи (читати)

Мовний аспект творчості Тараса Шевченка

Вільчинська Т. Концептосфер сакрального у російськомовній поетичній спадщині Тараса Шевченка (читати)
Дергач Д. Концептуалізація художнього світогляду Тараса Шевченка в мовній свідомості українців (на матеріалі мас-медійних онімів) (читати)
Дядищева-Росовецька Ю. Поняття всесвіт у текстах Тараса Шевченка: до методики дослідження поетичної мовотворчості (читати)
Єщенко Н. Категорія простору в ранній поезії Тараса Шевченка (читати)
Тєряєв Д. Силабічна структура звучання поезії Тараса Шевченка (читати)

Тарас Шевченко і світ. Проблеми перекладу

Венгренівська М., Гнатюк А. Поетичні твори Тараса Шевченка в перекладах французькою мовою (читати)
Зарицька Т. Пісні на слова Тараса Шевченка в англомовних перекладах (читати)
Кім Сук Вон. Переклади творів Тараса Шевченка в літературі народів Заходу і Сходу (читати)
Коломієць Л. Фразеологічний потенціал англомовних перекладів поетичних творів Тараса Шевченка (читати)
Петриченко І. Проблема «автор-читач» у творчості Тараса Шевченка та в польській літературі першої половини ХІХ ст. (читати)

Читати весь випуск

Файли


Shevchenkoznavchi_studii.1576.ua.jpg jpg (135.6 Kb)

Shevchenkoznavchi_studii.1576.ua.pdf pdf (2.1 Mb)

Коментарі