Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"

 

Розмір: 5.1 Mb

Матеріал надано користувачем: (Hell`ga)

Опис


Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні: Метакритичне дослідження / І. Фізер / Передм. І. Дзюби. — К. : АТ «Обереги», 1996. — 192 с. 

ISNB 8104-0065-5

Книжка Івана Фізера, вченого-літературознавця, професора Ратґерського університету (США), — це перше ґрунтовне дослідження теоретичної літературної концепції Олександра Потебні. Автор вивчив і узагальнив розпорошені в ьагатьох працях погляди науковця, звів їх у струнку систему, що дозволяє глибше зрозуміти самобутню теорію видатного українського вченого.

Зміст:

Іван Дзюба. Потебнянська зоря Івана Фізера   5

Вступ   13

Частина І. Сутнісне буття поетичного твору   22

Ґносеологічні застереження   22
Поетичний твір як діяльність   26
Поетичний твір як повіствування   29
Слово як аналоґ поетичного твору   36
Концептуальна амбівалентність потебнянської онтології   41

Частина ІІ. Структура поетичного твору   47

Структурні спорідненості між мовою і поетичним твором   47
Структурні складники поетичного твору   55
Зовнішня форма   57
Внутрішня форма   60
Зміст   64

Частина ІІІ. Модальність поетичної форми   72

Іманентні форми   72
Зумисні форми   82
Байка   86
Прислів'я   93
Байки і прислів'я як поетичні твори   95

Частина IV. Функціональне призначення поетичного твору   103

Телеологія поетичних образів   103
Коґнітивна функція   107
Експресивна функція   116
Додаткові функції   120
Критика як спосіб пізнання   123

Частина V. Теорія Потебні: аксіоматична система чи низка запитальних тверджень?   132

Потебня versus потебніанства   132
Потебня і символісти   149
Реакція формалістів на потебнянську теорію   153
Потебня у водокруті радянської ідеології   157

Висновки   164

Бібліографія   172

Покажчик   187

Читати

 

Файли


Fizer_I.Psikholingvistichna_teoirya_l-ri_Potebni.1576.ua.jpg jpg (170.1 Kb)

Fizer_I.Psikholingvistichna_teoirya_l-ri_Potebni.1576.ua.pdf pdf (4.9 Mb)

Коментарі