Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"

 

Розмір: 10.4 Mb

Матеріал надано користувачем: (o_dubrov)

Опис


Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства). 1569–1673. / Упорядники: Г. Боряк, Г. Вайс, К. Вислобоков, Л. Демченко, П. Кеннеді-Грімстед, В. Кравченко, В. Страшко, Н. Яковенко. — Київ, 2002. — 984 с. (Державний комітет архівів України; Центральний державний історичний архів України, м. Київ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; Генеральна дирекція державних архівів Республіки Польща; Головний архів давніх актів Республыки Польща; Інститут історії Польської академії наук; Федеральна архівна служба Росії; Російський державний архів давніх актів; Український науковий Інститут Гарвардського університету).

У цьому виданні вперше представлено унікальне джерело з історії України – корпус регестів понад 3500 документів з 29 наявних на сьогодні книг так званої Руської, або Волинської метрики, тобто Руської серії Коронної метрики, куди записувалися офіційні копії вихідних документів польської Коронної канцелярії для українських земель – Волинського, Київського, Брацлавського і Чернігівського воєводств – у період з 1569 по 1673 рік. Книги, за винятком однієї, зберігаються в Російському державному архіві давніх актів (РГАДА) у Москві. Регест кожного документа містить три описові позиції:
оригінальний заголовок, що був наданий документові при його внесенні до книг серії;
заголовок цього ж документа з поактового реєстру Руської метрики, складеного у 1673 р. її тогочасним писарем Стефаном Казимиром Ганкевичем;
відповідний заголовок з пізнішого опису Яна Францішка Цивінського (бл. 1765-1775).

Доповнюючи одна одну, описові статті дають у цілому достатньо повну уяву про зміст та адресатів документа.

У передмові розглядається діловодна практика Коронної канцелярії, подається історичний, археографічний й кодикологічний аналіз серії книг та згаданих подокументних реєстрів. Іменний та географічний покажчики, верифіковані за текстами самих документів, містять додаткову інформацію і є самостійними науковими довідниками для істориків і генеалогів. Видання є наслідком реалізації масштабного міжнародного проекту, являючи собою перший етап виявлення, реєстрації, а в перспективі й публікації документів до історії українських земель, що відкладалися в інших книгах Коронної метрики.

Читати

Файли


РуськаМетрика.pdf pdf (10.3 Mb)

РуськаМетрика.jpeg jpeg (49.7 Kb)

Коментарі