Український археографічний щорічник

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"

 

Розмір: 275.6 Mb

Матеріал надано користувачем: (o_dubrov)

Опис


Український археографічний щорічник. Збірник наукових праць

Випуск 1. — Київ, 1992. — 472 с. (Інститут української археографії АН України, Археографічна комісія АН України).

Перший випуск відродженого видання Археографічної комісії АН України продовжує традицію академічних видань 20-х–початку 30-х років, насамперед «Українського археографічного збірника» (Київ, 1926–1930, т. 1–3). Публікуються джерелознавчі та історіографічні дослідження, присвячені як окремим документальним та епістолярним пам’яткам, так і певним однорідним групам писемних джерел.

Читати

Випуск 2. — Том 5. — Київ, 1993. — с. (Інститут української археографії АН України, Археографічна комісія АН України).

У збірнику публікуються праці з археографії, джерелознавчі та історіографічні дослідження. Особливу увагу приділено висвітленню забутих та сфальсифікованих сторінок історії України.

Читати

Випуск 3/4. — Том 6/7. — Київ, 1999. — 752 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Археографічна комісія).

Черговий випуск “Українського археографічного щорічника”, що виходить у світ, на жаль, із значним запізненням, знайомить читачів з новими працями з історії археграфії та суміжних джерелознавчих дисцмплін, публікаціями текстів та текстологічними розвідками, історико-джерелознавчими дослідженнями і оглядами широкого хронологічного діапазону, в основі яких лежать актові джерела XVI-XVIII ст., наративні та полемічні пам»ятки XV-XVII ст., документальні й епістолярні матеріали XIX-XX ст/, інші джерела, що зберігаються в українських та зарубіжних архівосховищах.

Читати

Випуск 5/6. — Том 8/9.— Київ, 2001. — 384 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Археографічна комісія).

Черговий випуск “Українського археографічного щорічника” вміщує нові праці з історіографії, джерелознавства, археографії, інших спеціальних історичних дисциплін, а також публікації текстів документальних джерел та наративів, текстологічні розвідки, історико-джерелознавчі дослідження і огляди широкого хронологічного діапазону від XVI до XX ст.

Читати

Випуск 7. — Том 10.— Київ, 2002. — 544 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Археографічна комісія).

“Український археографічний щорічник” (вип. 7) містить праці з історії України. Різнопланові за тематикою й хронологією статті й публікації збірника розміщені в окремих рубриках: археографія, джерелознавство; геральдика, сфрагістика, прапорництво; публікації джерел; рецензії та огляди. В останній рубриці, “Miscellanea”, подаються повідомлення, нотатки, а також вибірка з найважливіших подій сучасного культурного життя України.

Читати

Випуск 8/9. — Том 11/12. — Київ, 2004. — 814 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Археографічна комісія).

“Український археографічний щорічник” (вип 8/9) містить праці з історії України, публікації джерел, рецензії та огляди нових видань, а також історичні повідомлення причинкового характеру. Різнопланові за тематикою, ці дослідження охоплюють епоху, починаючи від литовсько-польської доби XV ст. до періоду українських національно-визвольних змагань 40-50-х рр. XX ст.

Читати

Випуск 10/11. — Том 13/14.— Київ, 2006. — 886 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Археографічна комісія).

Чергове видання “Українського археографічного щорічника” (вип 10/11) містить статті з джерелознавства, археографії, інших спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін, а також публікації з історії, джерельні матеріали, у яких порушено широке коло актуальних проблем нашого минулого. Хронологічно том охоплює дослідження періоду XVI – середини XX ст. У новій, у порівнянні з попередніми випусками, рубриці “Пам’ятки історіографії” друкується невідома раніше стаття І. П. Крип’якевича з історії взаємин Богдана Хмельницького з Османською Портою. Видання завершується добіркою рецензій, оглядових статей, а також дослідницькими нотатками причинкового характеру у рубриці “Miscellanea”.

Читати

Випуск 12. — Том 15. — Київ, 2007. — 864 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Археографічна комісія).

Статті й матеріали збірника “Український археографічний щорічник” (вип. 12) присвячено різноманітним проблемам української історії XVI-XX ст. Публікації з археографії та джерелознавства висвітлюють питання історії періоду Хмельниччини, національно-визвольної боротьби українського народу 1940-х – 1950-х рр. та ін. Окреме місце відведено оглядові україніки в бібліотеках та архівах Канади й Гарварду, а також статтям з геральдики та сфрагістики. У рубриці “Публікації джерел” запроваджуються документи з історії Володимирського Бродського суду ХVІІ ст., листи запорожців до Івана Мазепи, джерела з історії Нової Січі, багате листування українських діячів ХІХ-ХХ ст. та ін. Уперше публікуються щоденники історика Івана Крип’якевича (1903-1904) та сподвижника Михайла Грушевського, видавця та громадського діяча Юрія Тищенка-Сірого (1919-1924). Збірник завершується добіркою рецензій та оглядів наукової літератури, нотатками у рубриці “Miscellanea” і некрологами.

Читати

Випуск 13/14. — Том 16/17. — Київ, 2009. — 844 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Археографічна комісія).

У томі “Українського археографічного щорічника (вип. 13/14) друкуються статті з історії України, що охоплюють дослідницькі проблеми за період від IX-X ст. до епохи середини XX ст., а також розвідки зі спеціальних історичних дисциплін: археографії, джерелознавства, сфрагістики, картографії і бібліотекознавства. Чимало місця у збірнику відведено публікації джерел з архівів та бібліотечних фондів України, Росії, Польщі та приватних рукописних зібрань. Публікуються актові матеріали XVI-XVII ст., листи до царя Олексія Михайловича за 1656 р., документи Івана Виговського, а також офіційна документація Речі Посполитої та Російської імперії XVII-XVIII ст. Велике місце у цій рубриці посідає листування XX ст. між громадськими та державними діячами, науковцями, серед яких такі фігури, як М. Грушевський, В. Липинський, О. Волянський, О. Пріцак та інші. Особливе значення має публікація короткого спогаду І. Бутича про О. Мацюка. Завершується том рецензіями, дослідницькими нотатками, поданими у рубриці “Miscellanea”, і некрологами, деякі з них написані авторами у вигляді розлогих біографічних статей.

Читати

Випуск 15. — Том 18. — Київ, 2010. — 780 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Археографічна комісія).

У черговому томі “Українського археографічного щорічника” друкуються статті й документальні матеріали, що стосуються історії України ХІ–ХХ ст., зокрема: аналіз писемних джерел з історії Галицької єпархії, починаючи з XII ст., подимний реєстр Києва 1571 p., мистецькі проекти князя Олександра Заславського початку XVII ст., розгляд політики Бранденбурга-Пруссії після нападу Швеції на Річ Посполиту у 1655 p., листи Данила Апостола і т.д. Публікуються також статті про Миколу Костомарова, Пантелеймона Куліша, Михайла Грушевського та інших діячів. Окрему увагу приділено висвітленню політичної позиції українських соціал-демократів на початку XX ст., листуванню Андрія Ніковського, Володимира Винниченка, Андрія Жука, генеалогічним, картографічним розвідкам тощо. Друкуються також історико-документальні нотатки в рубриці “Miscellanea”, а також рецензії та некрологи.

Читати

Випуск 16/17. — Том 19/20. — Київ, 2012. — 780 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Археографічна комісія).

У випуску “Українського археографічного щорічника опубліковано ”статті й джерела до історії, що охоплює період від початку XI ст. до наших днів. Публікації вміщено в шести рубриках; “Археографія, джерелознавство”, “Картографія, фалеристика”, “Історичні статті”, “Публікації джерел”, “Рецензії, огляди” та “Miscellanea”. Пропонуються дослідження про Софійський собор у Києві, Волинське воєводство XVI ст., міжнародну політику в середині XVII ст., запорозьке козацтво тощо. Історіографічні студії стосуються українського літописання та історії Гетьманщини XVIII ст. На окрему увагу заслуговують шевченкознавчі дослідження, нариси про археографічну школу у Києві у XIX ст., діяльність Володимира Леонтовича та ін., а також видання документів з міської історії XVII ст., історії мистецтва XVIII ст. тощо. Широко представлено листування Михайла Грушевського, Дмитра Дорошенка, Богдана Кентржинського, Ярослава Дашкевича, Юрія Мицика, Всеволода Наулка та ін. Крім того, публікуються мемуарні нариси про діяльність ОУН на Київщині, а також про збереження архіву Івана Крип’якевича його родиною у складні 1970-ті – 1980-ті роки, документальні матеріали Олександра Рибалка і т.д.

Читати

Випуск 18. — Том 21. — Київ, 2013. — 852 с. (Археографічна комісія, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

У черговому томі “Українського археографічного щорічника” (вип. 18) друкуються статті й джерельні матеріали з історії України ХІ–ХХ ст., зокрема аналізуються топоніми у графіті Софії Київської (ХІ–ХVII ст.), уявлення про верховну владу у Великому князівстві Литовському, політика Трансильванського
князівства напередодні вторгнення до Речі Посполитої у 1657 р., методи та принципи дослідження документальних матеріалів з історії УАПЦ–УПЦ (1921–1939), система шифрування документів ОУН(б) у післявоєнний період та ін. Рубрика “Пам’ятки історіографії” представлена неопублікованими раніше розвідками Євгена Завалинського про польсько-турецькі відносини у XV–XVII ст. та Омеляна Пріцака про Катерину Грушевську. У виданні особливе місце відведено вивченню життя і творчості Михайла Грушевського (його листування з Володимиром Винниченком, лектура доуніверситетських часів, нові документи до історії його хвороби у 1934 р. тощо). Рубрика рецензій та оглядів подає читачеві рефлексії про нові видання в Україні, Росії та інших країнах. У “Miscellanea” подано історико-документальні нотатки.

Читати

Файли


УАЩ.jpg jpg (49.4 Kb)

UAShch_03_4_1.pdf pdf (66.5 Mb)

UAShch_07_1.pdf pdf (54.2 Mb)

UAShch_05_6.pdf pdf (29 Mb)

UAShch_08_09_1.pdf pdf (32 Mb)

uashch-1992-v1.pdf pdf (23.6 Mb)

uashch-1993-v2.pdf pdf (16.8 Mb)

UAShch_10_11.pdf pdf (12.9 Mb)

UAShch_12.pdf pdf (9.1 Mb)

UAShch_13_14.pdf pdf (8.4 Mb)

UAShch_15.pdf pdf (6.5 Mb)

UAShch_16_17.pdf pdf (9.9 Mb)

UAShch_18.pdf pdf (6.7 Mb)

Коментарі