Економічні, соціальні й культурні права

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"

 

Розмір: 874.6 Mb

Матеріал надано користувачем: (o_dubrov)

Опис


Економічні, соціальні й культурні права/Під ред. А. Ей де, К. Краузе, А. Розаса; Пер.з англ. Г. €. Краснокутського; Наук. ред. ГЛ. Чанишева. — О.: АО Бахва, 2006. — 728 с. ІБВМ 966-7079-98-8
 
Переглянуте й доповнене видання книги «Економічні, соціальні й культурні права» під ред. А. Ейде та ін. є фундаментальною спробою узагальнити і впорядкувати величезний масив інформації стосовно так званого «другого покоління» прав людини в контексті різноманітних проблем, з яким стикається будь-яка людина протягом свого життя. Авторитетний колектив авторів, більшість із яких мають великий досвід практичної роботи в міжнародних органах захисту прав людини, подає матеріал у максимально широкому спектрі — від теоретичного осмислення змісту і природи фундаментальних прав і свобод людини через аналіз найважливіших прав (на власність, життєвий рівень, працю, освіту, культурну самобутність, соціальне забезпечення, здоров’я, здорове довкілля тощо) та їх соціальних контекстів (прав окремих і різнорідних категорій населення) до оцінки механізмів і методів впровадження прав людини в життя. У 32 розділах посібника, написаних на рівні високоякісних наукових статей, пропонується не лише широкий спектр проблематики й цінної інформації, але й міститься найповніше, цілісне, концептуально оформлене відображення стану сучасної теорії прав людини в економічній, соціальній і культурній сферах буття.
 
Дня студентів і фахівців-правознавців, політологів, економістів, соціологів, культурологів і державних управлінців, а також для широкого кола читачів, що цікавляться теоретико-прак-тичними аспектами розвитку і впровадження в життя прав людини, а також правозахисною проблематикою.
Українське видання здійснено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»

Файли


Економічні.jpg jpg (1.4 Mb)

Економічні, соціальні й культурні права.pdf pdf (873.2 Mb)

Коментарі