Острозька Біблія

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"

 

Іван Федоров

Розмір: 1.3 Gb

Матеріал надано користувачем: (o_dubrov)

Опис


Перше повне видання канонічного біблійного тексту церковнослов’янською мовою. Повна назва книжки – «Библіа, сиріч книги Ветхаго и Новаго Завіта по языку словенску» . Надрукованавпродовж 1580–1581 р. у власному маєтку відомого українського магната та політичного діяча князя Василя Костянтина Острозького Острозі (тепер м. Острог Рівненської обл.) у спеціально організованій для випуску Біблії друкарні. Для друкування Біблії був запрошений український та російський першодрукар Іван Федоров (Федорович) (р. н. н.–1583). Це останнє відоме видання славетного друкаря.

За обсягом це надзвичайно велике видання, проте завдяки майстерності набору та застосуванню дрібного шрифту книга не видається такою масивною чи незграбною. Надрукована Біблія форматом в аркуш, двома шпальтами, складається з 1256 сторінок. Текст організований у декілька рахунків у відповідності зі змістом. Таким чином, формула повного примірника має такий вигляд: [1–8], 1–276, 1–180, 1–30, 1–56, 1–78 аркушів. На аркуші вміщено 50 рядків тексту. При друкуванні використано 6 різних за розмірами та графікою шрифтів (4 кириличних та 2 грецьких), спеціально виготовлених для цієї книги. Праворуч наведене зображення одногоз аркушів О. Б. Пропонуємо переглянути його збільшений формат.
 
Видання Біблії 1581 р. належить до визначних зразків не тільки української, а і світової поліграфії ХVІ ст. За підрахунками книгознавців, книга. містить 3 240 000 друкованих знаків. Ілюстративне оформлення видання вирізняється стриманістю, продуманістю композиції, художнім смаком. Видання розпочинається із титульного аркуша у гравірованій рамці, на звороті титулу уміщено герб В. К. Острозького, у кінці книги – друкарську марку Івана Федорова. Потекстових ілюстрацій немає, однак при оформленні широко викристовувалися традиційні для кириличних книг елементи декоративного оформлення – заставки, кінцівки, ініціали, чисельні композиції з виливних прикрас. У виданні уміщено 81 заставку з 16 дощок, 70 кінцівок із 17 дощок, 1384 гравірованих ініціали, а також чисельні композиції з виливних прикрас.
 
Текст готувався до друку, звірявся та узгоджувався за різними списками, редагувався та доповнювався членами острозького літературно-видавничого осередку впродовж декількох років. При цьому використовувалися не тільки церковнослов’янські, а й грецькі, латинські, еврейські джерела та західноєвропейські видання біблійного тексту. Через те, що друкування О. Б. не було завершене в намічений строк, є варіанти видання з післямовами 1580 р. та 1581 р.
 
Острозька Біблія. містить, окрім канонічного біблійного тексту, передмову від імені В. К. Острозького, ще одну передмову й два вірші ректора Острозької академії Герасима Смотрицького та коротку післямову Івана Федорова.
 
Тираж видання на книжці не зазначений, однак фахівці вважають, що О. Б. була надрукована в кількості 1500–2000 примірників. На сьогодні відомо більше 250 примірників. У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського зберігається 18 примірників О. Б. – 16 – у відділі стародруків та рідкісних видань, 2 – у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій. Підбірка острозьких Біблій НБУВ є однією з найбільших у світі. Значна кількість примірників дає широкі можливості для порівняльних досліджень, виявлення та зіставлення варіантів набору, відмінностей художнього оформлення, аналізу використаного паперу, вивчення текстологічної роботи читачів, провенієнцій тощо.

Файли


Титульна сторінка.jpg jpg (1.6 Mb)

01 Передмова та заголовки.pdf pdf (10.3 Mb)

02 Буття.pdf pdf (28.4 Mb)

03 Исход.pdf pdf (40.7 Mb)

04 Левіт.pdf pdf (31.4 Mb)

05 Числа.pdf pdf (44.7 Mb)

06 Второзаконня.pdf pdf (37.4 Mb)

07 Ісус Навин.pdf pdf (25.2 Mb)

08 Суддів.pdf pdf (24.5 Mb)

09 Рути.pdf pdf (4.1 Mb)

10 1 Царств.pdf pdf (35.8 Mb)

11 2 Царств.pdf pdf (28.6 Mb)

12 3 Царств.pdf pdf (35.1 Mb)

13 4 Царств.pdf pdf (29.5 Mb)

14 1 Паралипоменон.pdf pdf (28.8 Mb)

15 2 Паралипоменон.pdf pdf (37.1 Mb)

16 1 Ездри.pdf pdf (10.3 Mb)

17 Неемія.pdf pdf (14 Mb)

18 2 Ездри.pdf pdf (16.3 Mb)

19 3 Ездри.pdf pdf (27.8 Mb)

20 Товита.pdf pdf (10.2 Mb)

21 Юдиф.pdf pdf (14.4 Mb)

22 Есфир.pdf pdf (10.1 Mb)

23 Іова.pdf pdf (24 Mb)

24 Псалтир.pdf pdf (59.8 Mb)

25 Притчі Соломонові.pdf pdf (24.5 Mb)

26 Еклезіаст.pdf pdf (8 Mb)

27 Пісня Пісень.pdf pdf (4.1 Mb)

28 Премудрості Соломонові.pdf pdf (14.4 Mb)

29 Ісуса, Сина Сираха.pdf pdf (34.4 Mb)

30 Ісайя.pdf pdf (48.2 Mb)

31 Єремія.pdf pdf (53 Mb)

32 Плач Єремії.pdf pdf (5.9 Mb)

33 Варух.pdf pdf (6.8 Mb)

34 Єзекіїль.pdf pdf (50.7 Mb)

35 Даниїл.pdf pdf (19.5 Mb)

36 Йосія.pdf pdf (7.1 Mb)

37 Іоіль.pdf pdf (2.9 Mb)

38 Амос.pdf pdf (6 Mb)

39 Авдія.pdf pdf (1 Mb)

40 Іона.pdf pdf (2 Mb)

41 Міхея.pdf pdf (4.2 Mb)

42 Наум.pdf pdf (2 Mb)

43 Аввакум.pdf pdf (2.1 Mb)

44 Софонія.pdf pdf (2.1 Mb)

45 Аггей.pdf pdf (1.9 Mb)

46 Захарія.pdf pdf (9.3 Mb)

47 Малахія.pdf pdf (3 Mb)

48 1 Маккавеїв.pdf pdf (29 Mb)

49 2 Маккавеїв.pdf pdf (20.9 Mb)

50 3 Маккавеїв.pdf pdf (11 Mb)

51 Феофилакта Болгарського передмова на Євангелія від Матея.pdf pdf (1.9 Mb)

52 Євангеліє від Матея.pdf pdf (33 Mb)

53 Євангеліє від Марка.pdf pdf (20.9 Mb)

54 Євангеліє від Іоанна.pdf pdf (27.7 Mb)

55 Євангеліє від Луки.pdf pdf (35 Mb)

56 Діяння апостолів.pdf pdf (34.1 Mb)

57 Иаковле послание.pdf pdf (5.2 Mb)

58 1 Послання Петра.pdf pdf (5.3 Mb)

59 2 Послання Петра.pdf pdf (3.1 Mb)

60 1 Послання Іоанна.pdf pdf (5.2 Mb)

61 2 Послання Іоанна.pdf pdf (1 Mb)

62 3 Послання Іоанна.pdf pdf (2.1 Mb)

63 Послання Юди.pdf pdf (2.1 Mb)

64 Послання до римлян.pdf pdf (16.7 Mb)

65 1 Послання до коринтян.pdf pdf (14.3 Mb)

66 2 Послання до коринтян.pdf pdf (10.4 Mb)

67 Послання до галатів.pdf pdf (5.1 Mb)

68 Послання до ефесян.pdf pdf (6.1 Mb)

69 Послання до филип'ян.pdf pdf (4.3 Mb)

70 Послання до колосян.pdf pdf (4.1 Mb)

71 1 Послання до солунян.pdf pdf (4.1 Mb)

72 2 Послання до солунян.pdf pdf (3.1 Mb)

73 1 Послання Тимофію.pdf pdf (5.1 Mb)

74 2 Послання Тимофію.pdf pdf (2.9 Mb)

75 Послання Титу.pdf pdf (2 Mb)

76 Послання до Филимона.pdf pdf (992.1 Kb)

77 Послання до Євреїв.pdf pdf (10.2 Mb)

78 Апокаліпсис.pdf pdf (15.4 Mb)

79 Соборник двунадесятим месяцем.pdf pdf (13.7 Mb)

Подібні твори


Апостол Апостол

Іван Федоров

Коментарі