Гагаузи

 

Гагаузи або ґаґаузи — тюркомовний народ у Буджаці (Одеська область) та Добробуджі (Болгарія). Загальна чисельність — 250 000 осіб, з них 135 000 проживає в Молдові (також там існує автономне територіальне утворення Гагауз Єрі із столицею у місті Комрат.), 31 000 — в Україні, 11 000 — в Росії, 5 000 — в Туреччині, 3 000 — в Греції, 1 400 — в Болгарії, 1 200 — в Румунії, 1000 — в Казахстані, Узбекистані, Туркменістані, Білорусі, латвії, Естонії, Грузії, Канаді та Бразилії.

Мова. Гагаузька мова належить до огузької групи тюркських мов. Писемність створена на основі латинського алфавіту.

Релігія. Традиційна релігія гагаузів — православ'я. Часто зустрічаємо думку, що це чи не єдиний тюркомовний народ, який сповідує християнство. Але, окрім гагаузів, християнами вважають чувашів, чулимців та хакасів, ці народи сповідують традиції шаманізму.

Походження. Найвірогідніше, предками гагаузів були юркомовні кочівники — огузи, печеніги та половці.

Твори