Шевчук Валерій

1939 — наші дні

Шевчук Валерій Олександрович
(20 серпня 1939 р.)

Прозаїк, поет, китик, публіцист

Письменник-шістдесятник, майстер психологічної прози, автор низки літературознавчих та публіцистичних праць.

Шевчук Валерiй Олександрович народився 20 серпня 1939 р. у родинi шевця в Житомирi. Пiсля закiнчення в 1956р. школи хотiв стати геологом, але, розчарувавшись у геологiï, поïхав до Львова вступати в Лiсотехнiчний iнститут. Не вступив i повернувся додому. Працював при ремонтi Житомирського сiльсько-господарського iнституту будiвельним пiдсобником. У цей перiод захоплювався вивченням лiтератури, зокрема украïнськоï. Особливе враження справили на майбутнього письменника книга Д. Багалiя "Григорiй Сковорода - украïнський мандрований фiлософ" i твори I. Франка, що, за висловом самого Шевчука, "встановило основи мого свiтогляду. Я почав розумiти й вивчати украïнську лiтературу за методологiєю I. Франка, а Г. Сковорода став для мене учителем життя".

У 1957 р. В. Шевчук закiнчив технiчне училище i був вiдправлений на роботу на бетонний завод. У 1958р. вiн вступив на iсторико-фiлософський факультет Киïвського унiверситету. Навчаючись, налагодив стосунки з лiтературними студiями: "Сiч" (студiя iменi В.Чумака) i "Молодь", писав вiршi, з 1960р. почав писати новели.

У 1961р. В. Шевчук дебютував оповiданням "Настунька" про Т. Шевченка в збiрнику "Вiнок Кобзаревi", що вийшов у Житомирi.. Навеснi 1961р. лiтературна студiя "Сiч" видала стiнну газету "Заспiв", в якiй було надруковано оповiдання В. Шевчука "Щось
хочеться" (пiзнiша назва "Кiлька хвилин до вечора" - збiрка "Долина джерел"). На те оповiдання був гострий вiдгук в унiверситетськiй газетi "За радянськi кадри". За газету "Заспiв", де був намальований Т. Шевченко iз зеленими вусами, Шевчука хотiли вигнати з унiверситету, тягали до КДБ, допитували, але виключили художника, який малював ту газету.

У 1961 р. В. Шевчук написав 18 коротких новел i першу статтю "С. Васильченко в Коростишiвськiй семiнарiï" для житомирського збiрника, наступного року написав 20 новел, частину з яких надрукував переважно в журналах "Вiтчизна" та "Лiтературна Украïна". Деяким з них судилося бути перекладеними iншими мовами, а одна
- "Вона чекає його, чекає" - була навiть пiзнiше екранiзована (I. Жилком як студентська робота).

Пiсля закiнчення унiверситету В. Шевчук був вiдправлений до Житомира власним кореспондентом газети "Молода гвардiя" В листопадi був взятий до армiï, служив у Мурманськiй областi. В армiï знову почав писати вiршi, не припиняючи роботи над прозою.

Повернувся додому у 1965р. саме в той час, коли почалися масовi полiтичнi арешти
серед украïнськоï iнтелiгенцiï, був у кiнотеатрi "Украïна", протестуючи проти масових репресiй. У вереснi влаштувався в науково-методичний вiддiл музеєзнавства, який мiстився в Києво-Печерськiй лаврi (враження вiд цiєï роботи вiдбилися в повiстi "Голуби пiд дзвiницею").

У 1966 р. закiнчив повiсть "Середохрестя", в якiй вiдбив враження вiд студентського життя. Арештували його брата, тому Валерiй змушений був звiльнитися з роботи (причиною арешту брата було те, що вiн вирiшив набрати в друкарнi й вiдбити для себе як пам'ятку часу статтю про процес над Погружальським. За це брат дiстав п'ять рокiв концтабору суворого режиму).

У 1967р. вийшла книжка "Серед тижня". В. Шевчук став членом Спiлки письменникiв
Украïни.

У 1969р. вiн написав повiсть "Золота трава" (надрукована в 1984р.) i перший варiант повiстi "Мор", до якоï повернувся в 1980р. i зробив остаточну редакцiю в 1983р. Писав iсторичнi й фольклорно-фантастичнi оповiдання, статтi, вийшла книжка "Вечiрсвятоï осенi", в якiй було надруковано вiсiм нових оповiдань.

У важкi сiмдесятi роки твори письменника майже не друкували, тому вiн змушений був писати "для себе". Протягом 1979- 1999 pp. В. Шевчук видав книги: "Крик пiвня на свiтанку" (1979), "Долина джерел" (1981), "Тепла осiнь" (1981), "На полi смиренному" (1983), "Дiм на горi" (1983), "Маленьке вечiрнє iнтермеццо" (1984), "Барви осiннього саду" (1986), "Три листки за вiкном" (1986), "Камiнна луна" (1987), "Птахи з не видимого острова" (1989), "ДзиAар одвiчний" (1990), "Дорога в тисячу рокiв" (1990), "Панна квiтiв" (1990), "Iз вершин та низин" (1990), "Стежка в травi. Житомирська сага" (у 2 т., 1994), "У черевi апокалiптичного звiра" (1995), "Козацька держава. Етюди до iсторiï украïнського державотворення" (1995), "Око прiрви" (1996), "Жiнка-змiя" (1998), "Юнаки з вогненноï печi" (1999), "Бiс плотi" (1999) та iн.

У 1986 р. В. Шевчуку присвоєне звання "Заслужений дiяч польськоï культури", наступного року вiн був удостоєний Шевченкiвськоï премiï за роман "Три листки за вiкном".

З 1988 р. В. Шевчук - ведучий iсторичного клубу "Лiтописець" при Спiлцi письменникiв Украïни. У 1999 р. винагороджений "Орденом князя Ярослава Мудрого" V ст.

На сьогоднiшнiй день В. Шевчук - викладач Киïвського нацiонального унiверситету iм. Т. Шевченка, ведучий iсторико-суспiльних циклових рiчних програм Украïнського радiо: "Козацька держава", "Киïв, культурний i державний", "Загадки i таємницi украïнськоï лiтератури", "Цiкаве лiтературознавство".В. Шевчук лауреат Державноï премiï Украïни iм. Т. Шевченка, премiï фонду Антоновичiв, лiтературних премiй iм. Є. Маланюка, О. Пчiлки, О. Копиленка, I. Огiєнка, премiï в галузi гуманiтарних наук "Визнання" (2001).

Вiн є автором близько 500 наукових i публiцистичних статей з питань iсторiï лiтератури, дослiдником i перекладачем сучасною украïнською мовою творiв давньоукраïнськоï лiтератури.

У творчостi В. Шевчука умовно можна видiлити три основнi напрямки: iсторична проза, твори, що вiдображають сучасне життя, лiтературознавчi працi.

Роман-балада "Дiм на горi", який письменник називає "обителлю свого духу", народжувався у 1966-1980 роки.

ОСНОВНI ТВОРИ:
"Стежка в травi", "На полi смиренному", "Три листки за вiкном", "Сповiдь", "Мор",
"Дiм на горi".

джерело

На сайті доступні твори:
Дім на горі
Казка для малого листоноші
Поглинач запахів
Смуга нещасть
Творчість Валерія Шевчука 90-х років ХХ ст.: між модернізмом і неопозитивізмом
Роман юрби

Видання та твори


Чудо в краю забуття Чудо в краю забуття

Шевчук Валерій, Губа Володимир, Хостікоєв Анатолій, Степанков Костянтин, Недашківська Раїса

Шевчук В. Дім на горі Шевчук В. Дім на горі

Шевчук Валерій

Шевчук В. Смуга нещасть Шевчук В. Смуга нещасть

Шевчук Валерій

Шевчук В. Роман юрби Шевчук В. Роман юрби

Шевчук Валерій

Сучасність. Березень. 1995 Сучасність. Березень. 1995

Чижевський Кшиштоф, Шевчук Валерій, Дзюба Іван

«Очима культури» № 5. Про Валерія Шевчука «Очима культури» № 5. Про Валерія Шевчука

Марко Роберт Стех, Шевчук Валерій

Коментарі