Борецький Йов

1560 — 1631

Борецький Іван Матвійович (у чернецтві — Йов)
(1560 — 02/12.03.1631)
Релігійний, культурний і освітній діяч

Народився у с. Бірчому на Львівщині в родині дрібного шляхтича. Освіту здобув, імовірно, у Львівській братській школі та Острозькому колегіумі. 1604 р. став ректором Львівської братської школи. З 1611 р. — священик Воскресенської церкви у Києві. Один з організаторів Київ. братства і братської школи, ректором якої став 1615 р. У 1619 р. прийняв чернецтво і став ігуменом Києво-Михайлівського монастиря. З жовтня 1620 р. і до кінця життя — митрополит Київський і Галицький. Помер у Києві.


Твори Б. до нашого часу майже не збереглися. Втім уявлення про його політ. ідеї можна отримати з приписуваного йому і підписаного ним, разом з іншими церковними діячами, твору "Протестація" (1621). На думку І. Мицька, є підстави вважати Б. автором проекту виступу члена віленського братства на сеймику (між 1603 — 05), коментарів до польськомовного перекладу листа Мелетія Пігаса "Банкет душевний" (між 1597 — 1600), а також "Юстифікації", що розвиває тези другої частини "Протестації".


Як у "Протестації", так і в "Юстифікації" Б. обстоює права, звичаї й віру укр. народу, захищаючи їх від зазіхань з боку світської і духовної влади Речі Посполитої й обґрунтовуючи потребу різних форм протесту з метою поновлення справедливості. Античні ідеї громадської свободи поєднуються в поглядах Б., в дусі барокової епохи, з середньовічною переконаністю у непорушності шляхетських станових привілеїв, наданих монархом за вірну службу; висловлюється вимога до польської верхівки дотримуватись принципу рівності у ставленні до польського, литовського й укр. народів як рівноправних членів єдиної держави; обстоюється типова для станової демократії думка про те, що шляхетному королю належить керувати вільним народом, не порушуючи своєї присяги, і шанувати надані народам привілеї. Водночас у відповідь на утиски і порушення прав з боку польського уряду висловлюється ідея про політ. союз з Моск. державою.


Б. також приписують авторство полемічного твору "Пересторога" (бл. 1605 — 06), що має яскраво виражену антикатолицьку та антиуніатську спрямованість, викриває колонізаційну політику Речі Посполитої, обстоює думку про необхідність піднесення освітнього рівня в Україні шляхом організації своїх шкіл.

джерело

На сайті доступно:
Протестація 1621 року

Видання та твори


Протестація 1621 року Протестація 1621 року

Борецький Йов

Коментарі