Колодний Анатолій

1937 — наші дні

Колодний Анатолій Миколайович
(3 січня 1937)
Філософ

Доктор філософських наук (1987), професор (1990), Заслужений діяч науки і техніки України. Заступник директора — керівник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (з 1992 р.), Президент Української Асоціації релігієзнавців (з 1993 р.).

Народився 3 січня 1937 року в селі Софіївка Черкаського району. У Київському університеті ім. Т. Шевченка здобув освіту магістра філософії (1960). Закінчив аспірантуру Київського державного університету ім. Т. Шевченка, кандидат філософських наук (1967).

З 1992 р. — заступник директора — керівник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України; з 1989 р. завідувач відділом філософії релігії Інституту філософії НАН України; старший, провідний науковий співробітник, завідувач сектору Інституту філософії НАН України (1981-1989); старший викладач Одеського державного університету ім. Мечникова (1960-1981); доцент, декан факультету підвищення кваліфікації викладачів суспільних дисциплін, завідувач кафедри філософії Чернівецького державного університету ім. Федьковича, доцент Житомирського педінституту ім. І. Франка. Професор Національного університету "Києво-Могилянська академія".

А.М. Колодний — організатор нової спеціалізації "Релігієзнавство", розробник програм і навчальних планів нормативних і спецкурсів за фахом, паспортів навчальної та наукової спеціалізації з релігієзнавства, концепції релігієзнавчої освіти в Україні (1992-2005); професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2000-2004); професор Хмельницького університету права і управління, Херсонського державного університету та інших вузів України (з 1992 р.); Президент Української Асоціації релігієзнавців (з 1993 р.).

Професор має більше, ніж 1100 публікацій (серед них близько 20-ти у різних закордонних виданнях). Він є науковим редактором понад 200-т колективних монографій і наукових збірників, часописів і методичних матеріалів, індивідуальних монографій; відповідальним редактором десятитомника "Історія релігії в Україні" (видрукувано 7 книг), серії "Мислителі української діаспори" (видрукувано 4 книги), серії "Релігії України" (видрукувано 4 брошури).

Входить у редакційні колегії наукових журналів "Філософська думка" і "Філософські обрії" (головний співредактор), щорічника "Історія релігій в Україні" (Львів). Під його редакторством виходить щорічник "Релігійна свобода", квартальник "Українське релігієзнавство", щомісячник "Релігійна панорама", десятитомна "Історія релігії в Україні", видрукувано більше сотні наукових збірників, готується до друку "Українська Релігієзнавча Енциклопедія". Під його науковим керівництвом написано й захищено десятки дисертацій. Його лекції прослухали студенти багатьох університетів країни.

А.М. Колодний знаний учений в Україні та зарубіжжі, брав участь у релігієзнавчих і релігійних заходах понад 20-ти країн світу — США, Англія, Японія, Австралія, Індія, Польща, Угорщина, Данія, Греція, Італія, Росія, Іспанія, Латвія. Професор має творчі відносини з діячами багатьох конфесій та науковцями закордоння.
Професор був головою або співголовою понад 50-ти наукових і науково-практичних конференцій міжнародного, всеукраїнського й регіонального масштабу (з 2005 р.). Виступив з більше, ніж 150-ма доповідями та повідомленнями. Ініціював цикл науково-практичних конференцій з релігієзнавчої науки та релігієзнавчої освіти, з проблем релігійної свободи, з історії релігій в Україні, державно-церковних відносин, а також Днів релігійної толерантності, які проводяться в різних містах України з запрошенням до участі в їх роботі представників різних конфесій.

Очолюючи Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, професор підготував і передав міністерствам і установам України більше тридцяти науково-експертних і науково-аналітичних матеріалів, відповідей на листи, які надходять у Служби Президента, до Верховної Ради й Уряду з питань релігійного життя.

А.М. Колодний входив до складу різних науково-експертних комісій Кабміну, Міносвіти, Міністерства юстиції, Держкомнацрелігій, Інституту стратегічних досліджень та інших.

Засновник і Президент Української Асоціації релігієзнавців (1993), що нині має 19 обласних відділень, нараховує понад 300 членів, об'єднує дослідників релігії наукових і культурно-освітніх установ, вищих навчальних закладів, працівників сфери релігії державних установ. Генеральний директор Центру релігійної інформації та свободи (ЦеРІС).

А.М. Колодний є головою Спеціалізованої наукової ради Д 26.161.03 з захисту кандидатських і докторських дисертацій з релігієзнавства. Працював у складі науково-експертної ради з філософії ВАК України. Під його керівництвом захищено більше 10-ти докторських і близько 40-а кандидатських дисертацій з релігієзнавчої проблематики.

Має членство у наукових спільнотах: Українській Асоціації релігієзнавців (президент); Українському філософському товаристві; Нью-Йоркській Академії наук; Міжнародній асоціації релігійної свободи; Міжнародній Академії свободи релігії й віровизнань.

Є одним з фундаторів українського академічного релігієзнавства, фахівець з загальних проблем філософії, соціології, історії та історіософії релігії, релігійної свободи, державно-церковних відносин, історії української духовності, релігійної та релігієзнавчої думки.

джерело

На сайті доступні матеріали:
Основи релігієзнавства. Курс лекцій

Видання та твори


Коментарі