Зубар Віталій

1950 — 2009

Зубар Віталій Михайлович
(5 лютого 1950 
— 20 березня 2009)
Історик, археолог

Професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», провідний науковий співробітник відділу античної археології НАН України, член Вченої ради та спецради із захисту докторських дисертацій Інституту археології НАН України

Зубар Віталій Михайлович народився в 1950 р. в м. Харкові в родині викладачів. У 1972 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Харківського державного університету. Після закінчення університету працював завідувачем відділу археології Харківського історичного музею. З 1973 по 1976 рр.. аспірант Інституту археології Національної академії наук України. З 1976 р. працював в Інституті археології НАН України на посаді молодшого наукового співробітника, з 1983 р. - старшого наукового співробітника, а з 1993 - провідного наукового співробітника. У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Некрополь Херсонеса Таврійського I-IV ст. н.е.", а в 1991 р. - дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему "Херсонес Таврійський і Римська імперія". У 1990 р. йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Наукові інтереси В.М. Зубаря були зосереджені в галузі вивчення історії та культури античних держав Північного Причорномор'я. Він - автор і редактор двох перших томів академічного чотиритомного видання, присвячених історії та культурі Херсонеса Таврійського (Харків, 2004; Київ, 2005 рр..), А також співавтор курсу лекцій «Археологія України (Київ, 2005 р.) і монографій з історії та соціально-економічної історії Боспорського царства і античних центрів Північно-Західного Причорномор'я. Співавтор навчальних посібників для середньої школи та вищих навчальних закладів. Автор і співавтор близько 20 наукових та науково-популярних книг, а також більше 350 статей та публікацій.

У 1976-1980 рр.. В.М. Зубар брав участь у роботі новобудовних археологічних експедицій Інституту археології НАН України на півдні Україні, а в 1975, 1980-1989, 1999 рр.. керував розкопками некрополя Херсонеса Таврійського перших століть н.е. і розвідками у Південно-Західному Криму. Пізніше у складі об'єднаної експедиції кілька років брав участь у розкопках римської цитаделі Херсонеса. З 1988 р. В.М. Зубар був відповідальним секретарем журналу "Археологiя", який видає Інститут археології НАН України.

Саме В. М. Зубар вперше дослідив античний Некрополь Херсонесу Таврійського перших сторіч н. е. та вивчив його просторову організацію, структуру запропонував класифікацію типів поховань.

Розробив нову концепцію римської присутності у Північному Причорномор’ї та Криму у перші сторіччя н. е. Комплексно дослідив еволюцію економічного розвитку Херсонесу Таврійського у класичний, елліністичний та римські періоди.

Вивчив історію раннього Християнства у Херсонесі Таврійському та дійшов висновку про його достатньо пізнє проникнення та розповсюдження в цьому античному центрі. Вніс ряд важливих уточнень у читання епіграфічних пам’яток з Північного Причорномор’я.
Створив найбільш повну історію розкопок античного Херсонесу.

З 1998 р., крім наукової роботи, В.М. Зубар за сумісництвом займався викладацькою діяльністю. Працював на посаді професора магістерської програми «Археологія та давня історія України» в Університеті "Києво-Могилянська академія", де читав кілька навчальних курсів, присвячених античної історії на археології Північного Причорномор'я і методикою наукової роботи.

Помер 20.03.2009, похований у м. Києві на Байковому кладовищі.

(Михайло Зубар)

Доступні твори:
Хора Херсонеса Таврического на Гераклейском полуострове. История раскопок и некоторые итоги изучения

Видання та твори


Коментарі