Пирогов Микола

1810 — 1881

Пирогов Микола Іванович
(13 листопада 1810 — 23 листопада 1881)
Учений, хірург, педагог, громадський діяч

Засновник воєнно-польової хірургії, патолог і анатом. Член-кореспондент Петербурзької академії наук (1847). Почесний член і почесний доктор багатьох університетів світу

Народився у Москві, закінчив медичний факультет Московського університету. З перших кроків у науці зрозумів, що «немає медицини без хірургії, і немає хірургії без анатомії». Він невтомно працював по 16 годин на добу, оперуючи, займаючись в анатомічному театрі, читаючи лекції.

У 26 років учений очолив кафедру хірургії Дерптського (Тартуського) університету, згодом — кафедру госпітальної хірургії Петербурзької медико-хірургічної академії. Водночас був директором Інституту практичної анатомії, створеного при вищезгаданій академії за його ініціативою.

Ім’я М. Пирогова вписано золотими літерами в історію світової медицини. Його новаторські наукові праці заклали фундамент топографічної анатомії та оперативної хірургії. Геніальному хірургу поталанило удостоїтися честі першим долати вершини наукової медицини, багато десятиріч бути символом її прогресу та наукового поступу. Зокрема, М. Пирогов першим серед вітчизняних учених виступив з ідеєю пластичних операцій, запропонував ректальний наркоз, застосував ефірний наркоз у клініці і наркоз у воєнно-польовій хірургії, висунув ідею кісткової пластики, запропонував гіпсову пов’язку. Результатом його багаторічної наукової діяльності стали фундаментальні праці з анатомії, на засадах яких створена нова галузь науки — хірургічна анатомія.

Цілою епохою в історії воєнної медицини стала діяльність М. Пирогова в період Кримської війни (1854—1855). Учений сам брав участь в організації медичного забезпечення учасників бойових дій підручними засобами першої допомоги і в лікуванні поранених, виявив себе блискучим реформатором військово-медичної служби. За його пропозицією було створено Хрестовоздвиженську общину сестер милосердя. Великий хірург сам навчав жінок, як доглядати за пораненими.

З 1865 р. М. Пирогов працював у галузі освіти як попечитель Одеського і Київського навчальних округів. Він сприяв організації недільних шкіл, був одним з ініціаторів створення університету в Одесі та медичного факультету Київського університету.

Останні роки життя М. Пирогова пройшли в його маєтку в с. Вишня (тепер у межах Вінниці). Тут він писав «Дневник старого врача» і продовжував медичну практику. Збудував лікарню, аптеку, обирався мировим суддею Полтавського земства. Після смерті тіло вченого було забальзамовано — і вже понад століття зберігається в склепі, над яким надбудовано церкву. Нині на території колишнього маєтку славетного хірурга відкрито музей.

джерело

Доступні матеріали:
Микола Пирогов – хірург від Бога
Микола Пирогов і недільні школи
Микола Пирогов і Тарас Шевченко працювали над спільним проектом
Розробка М.І. Пироговим ефірного наркозу
Гіпсова пов'язка

Видання та твори


Гіпсова пов'язка Гіпсова пов'язка

Пирогов Микола

Коментарі