Трахтенберг Ісак

1923 — наші дні

Трахтенберг Ісак Михайлович
(Нар. 11 листопада 1923)
Лікар-гігієніст

Адемік Національної академії медичних наук України, обраний в 1997 р. за фахом гігієна, член-кореспондент НАН України, обраний в1992 р. за фахом медична екологія, доктор медичних наук(1964 р.), професор (1967 р.), заслужений діяч науки і техніки (1995 р.), лауреат трьох Академічних премій з профілактичної медицини АМН України (1995 р., 2002 р., 2009 р., лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки (2002 р.), премії імені О.О. Богомольця НАН України (2010 р.), завідувач лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»

Один з провідних учених у галузі медицини праці, профілактичної токсикології, медичної екології. Основні напрями наукової діяльності – експериментальна токсикологія, гігієна промислового середовища та довкілля, лікарська токсикологія. Наукова діяльність спрямована на обґрунтування сучасних принципів і методів встановлення гранично допустимих концентрацій хімічних речовин, проблему токсичної дії малої інтенсивності, токсикологію сполук важких металів, вивчення механізмів та проявів кардіовазотоксичної дії екзогенних хімічних подразників промислового та навколишнього середовища; методологію наукових досліджень у галузі медичної екології, нанотоксикології. Відомий як автор принципово нового положення про взаємозв’язок загального та специфічного у реакції організму на екзогенну дію хімічних факторів, розробник наукових проблем «норми», адаптації, передпатології хімічної етіології, вікової токсикології.

Автор понад 400 наукових праць, з них 25 монографій, підручників, довідників. Підготував 53 кандидатів та 13 докторів наук.

Голова Комісії при Президії НАМН України з питань боротьби з лженаукою та фальсифікацією наукових досліджень, голова експертної комісії з лікарської токсикології Державного фармакологічного центру МОЗ України, голова комісії з науки правління Наукового товариства гігієністів, член наукових товариств гігієністів, токсикологів, фармакологів України, член редколегій і рад ряду наукових періодичних видань, серед яких «Український журнал з проблем медицини праці», «Проблеми сучасної токсикології», «Фармакологія та лікарська токсикологія», «Довкілля та здоров'я», «Токсикологический вестник», «Международный медицинский журнал» та інші.

Нагороджений Орденом "За заслуги" III ступеня та одинадцятьма медалями, серед яких "За оборону Києва" і "За доблесну працю у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 pp." та почесними грамотами АМН та МОЗ України.

Основні наукові праці: "Хроническое воздействие ртути на организм" (1969 р.); "Методы изучения хронического действия химических и биологических загрязнений" (1987 р.); "Ртуть и ее соединения в окружающей среде" (1990 р.); "Проблемы нормы в токсикологии" (1991р.); "Тяжелые металлы во внешней среде" (1994 р.); "Книга о ядах и отравлениях. Очерки токсикологии" ( 2000 р.); "Основные показатели физиологической нормы у человека" (2001 р.); "Нариси вікової токсикології" (2005 р.); «Химическая безопасность в Украине» (2007 р.), ”Книга про отрути та отруєння. Нариси токсикології.”(2008 р.), Альтернативні методи і тест-системи» (2008 р.), «Профілактична токсикологія та медична екологія» (2010 р.), «Яды. Популярная энциклопедия» (2011 р.).

джерело

Доступні матеріали:
Ісак Трахтенберг на сайті ZN.ua
 

Видання та твори


Коментарі