Рибалка Іван

1919 — 2001

Рибалка Іван Климентійович
(1919 - 2001)
історик

Відомий український вчений, доктор історичних наук, професор історії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Народився Іван Климентійович Рибалка 22 червня 1919 року в селі Витівці на Полтавщині в селянській родині. 1927 року пішов до початкової школи, але закінчувати навчання довелося в дитячій трудовій колонії ім. Горького на Харківщині (с. Куряж), де він опинився як безпритульний після смерті матері 1930 року. 1934 року отримавши неповну середню освіту, став студентом Українського комуністичного газетного технікуму в Харкові, після закінчення якого працював в одній із районних газет. 1938 року Іван Климентійович вступив на Історичний факультет Харківського державного університету. Навчання в університеті перервала війна. Іван Климентійович брав участь в боях 1941-1942 років, де був двічі поранений, що призвело до інвалідності ІІ групи.


З вересня 1943 року І.К.Рибалка поновив навчання в університеті, який закінчив з відзнакою 1945 року. У подальшому Іван Климентійович був асистентом кафедри історії СРСР і УРСР, заступником декана Історичного факультету, вступив до аспірантури. 1950 року захистив кандидатську дисертацію та став доцентом кафедри історії СРСР і УРСР.

Іван Климентійович Рибалка завідував кафедрою історії України (з дня її відновлення в 1957 році і аж до 1989 року), що стала однією з провідних в Україні.
Захистивши докторську дисертацію, з січня 1964 року Іван Климентійович став професором кафедри історії України; у 1972—1974 pоках І.К. Рибалка був проректором Харківського державного університету.


Іван Климентійович є автором близько 200 наукових праць, в тому числі монографій, підручників, програм, збірників документів. Він є автором перших в Україні підручників з історії України для студентів вузів. У 1995—1997 pоках з грифом Міністерства освіти вийшли друком дві частини його нового підручника з історії України, що охоплюють період з найдавніших часів і до 1917 року.


Професор І.К. Рибалка поставив і вирішив багато недостатньо або зовсім не досліджуваних питань з історії громадянської війни в Україні. Помітним є його внесок у вивчення аграрних перетворень в українському селі в 20-х—30-х pоках XX ст. Не менш важливе значення має робота І.К. Рибалки в галузі археографії.
Багато років І.К. Рибалка очолював спеціалізовану раду по захисту докторських та кандидатських дисертацій Харківського університету. Навколо професора зібралася велика школа істориків, що вивчають широке коло проблем нашої історії.


За свою багатогранну діяльність І.К. Рибалка був неодноразово відзначений: 1985 року йому була присуджена Державна премія в галузі науки і техніки УРСР, 1989 року він удостоєний почесного звання заслуженого діяча науки і техніки УPCP.


1999 року Івана Климентійовича було обрано дійсним членом і віце-президентом Академії історичних наук України та присвоєно звання почесного професора Харківського національного університету.


29 листопада 2001 року вчений пішов із життя.
Поляк

Доступні матеріали:
Іван Климентійович Рибалка - Професор Харківського університету. Біобібліографічний покажчик
Історія України. Підручник для вузів. Частина 1

Видання та твори


Коментарі