Масенко Лариса Терентіївна

1942 — наші дні

Масенко Лариса Терентіївна
14 листопада 1942 року
мовознавець, доктор філологічних наук,професор кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія», провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України, фахівець у галузі соціолінгвістики, історії української літературної мови, стилістики, ономастики

Народилася 14 листопада 1942 року, с. Безіменне, тепер Енгельського муніципального району Саратовської обл. Російської Федерації)

Освіта:
1972 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук "Гідронімія басейну Південного Бугу"
(10.02.01 – українська мова)
1967 -1969 Інститут мовознавства АН УРСР, аспірантура
1959 -1964 Київський державний університет ім. Т. Шевченка, філологія (українська мова і література)

Досвід професійної діяльності:
2001 - 2005 Національний університет "Києво-Могилянська академія",
завідувач кафедри української мови
1996 - 2001 Київський національний університет ім. Т. Шевченка,
доцент кафедри сучасної української мови
1976 - 1996 Інститут мовознавства АН УРСР (з 1991 – Інститут української мови НАН України),
старший науковий співробітник
1969 - 1976 Інститут мовознавства АН УРСР,
молодший науковий співробітник
1964 - 1967 Інститут мовознавства АН УРСР,
старший лаборант

Професійна активність:
1996-дотепер Член Всеукраїнського товариства "Просвіта"
1996-дотепер Член Товариства української мови Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Курси, читані в НаУКМА:
стилістика української мови,
вступ до соціолінгвістики,
українська ономастика

Основна тема наукових досліджень:
ономастика, історія української літературної мови, соціолінгвістика

Участь в авторитетних професійних форумах:
2000 Міжнародна наукова конференція "Державність української мови і мовний досвід світу" та ін.

Публікації
Авторські монографії та книжки:
Масенко Л.Т. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір. – К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2004. – 164 с.
Масенко Л.Т. Мова і політика. – 2-ге вид., доп. – К.: Соняшник, 2004. – 120 с.
Масенко Л.Т. У вавилонському полоні: Теми національної та соціальної неволі у драматургії Лесі Українки. – К.: Соняшник, 2002. – 152 с.
Масенко Л.Т. (упорядник, автор вступного слова): Шевельов Ю.В. Портрети українських мовознавців. – К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2002. – 132 с.
Масенко Л.Т. Мова і політика. – 1-е вид. – К.: Соняшник, 1999. – 100 с.
Масенко Л.Т. (упорядник, автор вступної статті): Дмитро Соловей. Втрата орієнтиру: українська інтелігенція у визвольних змаганнях. – К.: Час, 1998. – 66 с.
Масенко Л.Т. (упорядник, автор вступної статті): Загублений скарб. – В. Підмогильний, Є. Плужник, "Російсько-український фразеологічний словник. Фразеологія ділової мови". – К.: УКСП "Кобза", 1993. – 248 с.
Maсенко Л.Т. Українські імена і прізвища. – К.: Т-во "Знання" УРСР, 1990. – 48 с.
Масенко Л.Т. (упорядник, автор вступної статті): Житецький П.Г. Вибрані праці. Філологія. – К., 1987.
Масенко Л.Т. Гідронімія Східного Поділля. – К., 1979. – 195 с.

Колективні монографії:
Масенко Л., Кубайчук В., Демська-Кульчицька О. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду. – К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2005. – 399 с.
Масенко Л.Т., Залізняк Г.М. Мовна ситуація Києва: день нинішній та прийдешній. – 2-ге вид. // Українознавчі зошити "Уроку української". – Вип. 1. – К., 2002.
Масенко та ін. Жанри і стилі в історії української літературної мови. – К., 1989.
Масенко Л.Т., Німенко А.В. (упорядкування): Земна нев’януча краса. (Українська пейзажна лірика). – К., 1986.
Масенко Л.Т. та ін. Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. – К., 1985.
Масенко Л.Т. та ін. Історія української мови. Лексикологія та фразеологія. – К., 1983.
Масенко Л.Т., Стрижак О.С., Железняк І.М. та ін. Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв’язках. – К., 1981.
Масенко Л.Т., Русанівський В.М., Горпинич В.О. та ін. Складні питання сучасного українського правопису. – К., 1980.
Масенко Л.Т., Железняк І.М., Непокупний А.П. та ін. Словник гідронімів України. – К., 1979. – 435 с.

Короткі публікації:
Разом 170
Перелік за останні роки:
2004
Масенко Л.Т. Альтернативне мовознавство шістдесятників // Українська мова. – 2004. – №2. – С. 25-38.
Масенко Л.Т. Шевельов і Гончар. Здобутки і втрати українського літературознавства // Українська мова та література. – 2004. – Ч.16. – С.3-7.
Масенко Л.Т. Мова і нація // Київський журналіст. – 2004. – №1. – С.17-24.
Масенко Л.Т. Доба українізації 20-х років ХХ ст.: засади освітньої й культурної політики Миколи Скрипника // Дивослово. – 2004. – №5. – С.27-30.
Масенко Л.Т. Ми – нація, а не "малороси"! (Соціальна стратифікація української мови. Мовне середовище) // Столичний регіон. – 2004. – №1. – С.103-114.
Масенко Л.Т. Як "вилікувати" державну мову? (Інтерв’ю з Л.Масенко) // День. – 2004. – 4 вересня.
Масенко Л.Т. Рецепти толерантності від нетолерантної влади // Слово Просвіти. – 2004. – №43. – С.14.
2003
Масенко Л.Т. Для цієї влади ми – безголоса меншість // Урок української. – 2003. – №3. – С.11-12.
Масенко Л.Т. Свято мовознавства в Україні // Українська мова та література. – травень 2003. – Ч.18. – С.3-4.
Масенко Л.Т. Дарвінізм на грані геноциду // Громадянська позиція. – 2003. – №1., червень (Наша віра, №6). – С.3.
Масенко Л.Т. Юрій Шевельов – видатний український мовознавець // Дивослово. – 2003. – №1. – С.60-63.
Масенко Л.Т. Слово писане – слово мовлене (Про книжно-писемні й усно-розмовні різновиди української літературної мови) // Дивослово. –2003. – №2. – С.22-25.
Масенко Л.Т. До проблеми вульгаризації мови // Дивослово. – 2003. – №6. – С.20-22.
Масенко Л.Т. Лінгвокультурологія і стратегія мовної політики в дослідженні Романа Кіся // Дивослово. – 2003. – №12.
2002
Масенко Л.Т. Суржик як соціолінгвістична категорія // Дивослово. – 2002. – №3.
Масенко Л.Т. Стає маразмом "навіки разом" // Дивослово. – 2002. – №4.
Масенко Л.Т. Інтерв’ю із Святославом Караванським // Дивослово. – 2002. – №7.
Масенко Л.Т. Мовознавство на 5-му Міжнародному конгресі україністів // Дивослово. – 2002. – №12.
Масенко Л.Т. Іржава логіка "желєзних" // Урок української. – 2002. – №9.
Масенко Л.Т. Мовна стійкість та мовна стабільність // Наукові записки НаУКМА. – 2002. – Т.20. – Філологічні науки.
Масенко Л.Т. Соціопсихологічні чинники провалу мовно-культурної політики України // Український альманах 2002. – Варшава, 2002. – С.95-100
Масенко Л.Т. Українка Леся // Українське козацтво. Мала енциклопедія. – Київ – Запоріжжя, 2. – С.490-491
Масенко Л.Т. Що дасть нам силу? // Українське слово. – 2002. – Ч.26.

Рукописи:
1972 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук "Гідронімія басейну Південного Бугу" (10.02.01 – українська мова)
1972 Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук "Гідронімія басейну Південного Бугу" (10.02.01 – українська мова)

Відзнаки та нагороди:
2002 2004 Номінаційний сертифікат Шостої Всеукраїнської рейтингової акції "Книжка року 2004"; "Мова і суспільство: Постколоніальний вимір" – у короткому списку номінації ПОЛІТЛІКНЕП
2002 Почесна грамота НаУКМА за успішну підготовку переможця першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови і літератури
1999 Друге місце у номінації ПОЛІТЛІКНЕП книги "Мова і політика" Першої Всеукраїнської рейтингової акції "Книжка року 1999"

Джерело

На сайті доступно:
Суржик як соціолінгвістичний феномен
Мовна ситуація України
Мова і суспільство. Постколоніальний вимір

Видання та твори


Суржик як соціолінгвістичний феномен Суржик як соціолінгвістичний феномен

Масенко Лариса Терентіївна

Мовна ситуація України Мовна ситуація України

Масенко Лариса Терентіївна

Коментарі