Русина Олена

1960 — наші дні

Олена Володимирівна Русина
(25 грудня 1960, Київ) 
український історик, 


Олена Русина – дослідниця проблем української історії часів Великого князівства Литовського. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001)

1986 року Олена Русина закінчила історичний факультет Київського університету, 1990 – аспірантуру Інституту історії АН УРСР.

Від 1990 року – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу історії України середніх віків і раннього нового часу Інституту історії України НАН України.

1991 року захистила кандидатську дисертацію «Сіверська земля: Генезис та історична еволюція у XIV – на початку XVI століття» (науковий керівник – доктор історичних наук Валерій Смолій).

Автор і упорядник близько 170 наукових і науково-популярних праць. Ольга Русина брала участь у підготовці новітніх курсів історії України та низки навчальних посібників. Серед праць: «Незнайома Кліо» (Київ, 2002) – у співавторстві; «Студії з історії Києва та Київської землі» (Київ, 2005), «Україна під татарами і Литвою» (Київ, 1998), «Сіверська земля у складі Великого князівства Литовського» (Київ, 1998).

Видання та твори


Коментарі