Колесса Філарет

1871 — 1947

Колесса Філарет Михайлович

(17 липня 1871 — 3 березня 1947)

Композитор, фольклорист-музикознавець, літературознавець

Дійсний член НХШ (з 1909), ВУАН (з 1929), Брат Олександра, Колесси. Основоположник українського етнографічного музикознавства. 

Народився у с. Татарське (тепер с. Піщане Львівської обл.). 1891-92 навчався у Віденському університеті в А. Брукнера. 1896 закінчив Львівський ун-т. Викладав у гімназіях Львова, Стрия, Самбора. В різні часи працював з І.Франком, М. Лисенком, Лесею Українкою. 1918 захистив дисертацію у Віденському університеті та отримав учений ступінь доктора філології.

Досліджував ритміку українських народних пісень, народні пісні Галичини, Волині, Лемківщини. З 1939 — професор Львівського університету, директор державного музею етнографії у Львові (з 1940), керівник Львівського відділу Інституту мистецтвознавства, фольклору і етнографії Академії наук УРСР (з 1940). Учасник міжнародних конгресів фольклористів, музикознавців і філологів (Прага, Варшава, Відень, Антверпен). 

Помер і похований у Львові. 

Основні праці: «Огляд українсько-руської народної поезії» (1905), «Ритміка українських народних пісень» (1906-7), «Мелодії українських народних дум» (1910-13), «Наверстування і характерні признаки українських народних мелодій» (1913-14), «Українські народні думи у відношенні до пісень, віршів і походження голосінь» (1920-21), «Про генезу українських народних дум» (1921.), «Народні пісні з південного Підкарпаття» (1923), «Речитативні форми в українській народній поезії» (1925), «Українські народні пісні на переломі 17-18 вв.» (1928), «Народні пісні з галицької Лемківщини» (1929), «Українська усна словесність» (1938), «Народні пісенні мелодії українського Закарпаття» (1946). Автор хорових творів і обробок укр. нар. пісень («Вулиця», «Обжинки», «Гагілки», «Шкільний співаник» 1925). Залишив у рукописі «Історію української етнографії».

О. Рибак (Львів).

Джерело: Довідник з історії України (А – Я) : Посібн. для серед. загальносов. навч. закл./ За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид., доопр. і доповн. – К. : Генеза, 2002. – 1136 с.

 

Видання та твори


Коментарі