Дончик Віталій

1932 — наші дні

Дончик Віталій Григорович
(Нар. 15 квітня 1932)
Літературознавець, критик

Академік Національної академії наук України (2006), заслужений діяч науки і техніки України

Народилвся 15 квітня 1932 р. у м.Крюкові (тепер у складі Кременчука Полтавської області). Близько 50 років він незмінно працює в Інституті літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, пройшовши шлях від аспіранта (1962–1965), до головного наукового співробітника інституту. У 1984 р. В.Г.Дончик здобув ступінь доктора філологічних наук, у 1999 р. — звання професора. У 1992 р. його обрано членом-кореспондентом, а в 2006 р. — академіком НАН України.

Протягом 1989–1999 рр. Віталій Григорович очолював журнал "Слово і час", що за цей період змінив назву (раніше — "Радянське літературознавство") й обличчя, активізував свою роль у літературному процесі, значно розширивши коло передплатників і читачів.

В.Г. Дончик — автор 15 літературно-критичних книжок і монографічних досліджень (зокрема: "Час і його обличчя" (1967), "До глибин життя", "Грані сучасної прози" (1970), "Єдність правди і пристрасті" (1981), "Український радянський роман: рух ідей і форм" (1987), "Петро Панч" (1971, 1981), "Істина — особистість" (1984), "Зупинені миті" (1989), "З потоку літ і літпотоку" (2003), "Доля української літератури — доля України" (2011) та ін.), близько 800 наукових та інших публікацій. Він один із авторів восьмитомної та двотомної "Історії української літератури"; за його редакцією видано "Історію української літератури ХХ століття" (1993–1995; 1998), відзначену Державною премією ім.Т.Г.Шевченка (1996).

В.Г.Дончик активно заявив себе як критик ще в 60-х роках, головні теми його літературознавчих праць — виступ проти ілюстративності й описовості в українській прозі, підтримка тенденцій посилення гуманістичного начала, аналітичної проблем ності, психологізму, творчих пошуків шістдесятників тощо. Літературно-критичну діяльність ученого 1984 р. відзначено премією в галузі критики (тепер — премія імені О.І.Білецького).

 Нині він керівник фундаментального наукового проекту "Історія української літератури" у 12 томах. Упродовж десяти років (1987–1992 та 1997–2002) очолював відділ української літератури ХХ ст. Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, внесок якого в оновлення вітчизняного літературознавства в 90-ті роки, заповнення "білих плям" в історії літератури ХХ ст., реалізацію нових ідей і підходів високо оцінений науковою громадськістю.

Віталій Григорович підготував 15 кандидатів і 7 докторів наук, неодноразово очолював державні екзаменаційні комісії у вищих навчальних закладах України, читав спецкурси в Ратгерському університеті (США). Він бере активну участь у конгресах україністів, міжнародних і всеукраїнських конференціях, симпозіумах, "круглих столах", систематично виступає опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій, рецензентом наукових праць і збірників. У 1995–2000 рр. В.Г.Дончик був головою Експертної ради з літературознавства при ВАК України, згодом – членом цієї ради.

Віталій Григорович — багатолітній член вченої, спеціалізованої та координаційної рад Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, редколегії "Української літературної енциклопедії", "Бібліотеки української літератури", журналів "Слово і час", "Дивослово", "Урок української", "Науковий світ", "Український церковно-історичний журнал" та ін.

Віталій Григорович — один з ініціаторів та організаторів Народного Руху України, Демократичної партії України. У 1992–1993 рр. він працював заступником голови Київської міської державної адміністрації, головою департаменту з гуманітарних питань (відповідно — головою комісії з перейменувань, розподілу церковного майна та ін.). У багатьох корисних справах та ініціативах першого в часи незалежності столичного "уряду" є і його помітна частка. У виступах перед різними аудиторіями, у пресі, на радіо й телебаченні, у присвяченій питанням політики й духовності книжці "Спільний знаменник — тринадцять" (2004) Віталій Григорович послідовно відстоює державницькі, національно-патріотичні ідеї та цінності.

Активні наукова і громадська діяльність В.Г.Дончика не лишилися непоміченими в Україні. Він заслужений діяч науки і техніки України, нагороджений орденами "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів (2009, 2007), двома "Знаками пошани" Київського міського голови за активну участь у справі розвитку й поширення української мови (2001, 2003), орденом князя Володимира за заслуги перед помісною Українською Православною Церквою та ін.

Джерело інформації: Вісник НАН України. — 2012. — №4

Видання та твори


Історія української літератури ХХ століття. Том 1 Історія української літератури ХХ століття. Том 1

Дончик Віталій, Агеєва Віра, Гундорова Тамара, Дзюба Іван, Наєнко Михайло, Погрібний Анатолій, Тимошик Микола, Моренець Володимир, Брюховецький В’ячеслав

Коментарі