Терапіано Юрій

1892 — 1980

Терапіано Юрій Костянтинович
(21 жовтня 1892 –  3 липня 1980)
Поет, літературний критик, перекладач

Юрій Терапіано навчався на юридичному факультеті Київського університету, який закінчив у 1916 році. Також зацікавився російською словесністю, східною культурою. Був знайомий з О.Мандельштамом та М.Волошиним. 

У відродженні національного мистецтва відзначився як учасник об'єднання  "ХЛАМ" (художники, літератори, артисти, музиканти).

Письменник брав участь  у Першій світовій війні. У 1919 р. вступив  до рядів Добровольчої армії. Воював на боці "білої гвардії".

З 1920 року опинився в еміграції. З 1922-го проживав у Франції, де організував Спілку молодих письменників та поетів.

Опублікував шість поетичних збірок,  перша з яких – "Лучший звук" – вийшла друком у 1926 році, друга  – "Бессоница" – у 1935-му. Обидві книги опубліковані в Німеччині. 1938 р. у Парижі з'явився наступний друкований збірник "На ветру". У післявоєнні роки  творчий доробок Юрія Терапіано поповнився ще трьома книгами: "Странствие земное" (1950), "Избранные стихи" (1963) і "Паруса" (1965). Є у письменницькій спадщині Ю.Терапіано дві книги, які він присвятив східній тематиці, – "Мандри у невідомий край" та "Маздеїзм: сучасні послідовники Зороастра".

На становлення поетичного стилю Ю.Терапіано вплинула естетика "паризької ноти". Також на його творчості відобразилося захоплення східною культурою, зокрема зороастризмом, яке особливо виявилося після подорожі до Персії.

Найкращі вірші Юрія Терапіано вийшли друком в антології російського зарубіжжя "На Заході" (Нью-Йорк, 1953).

Особливої уваги заслуговує кинга спогадів поета "Встречи" (1953), у якій згадується про К.Бальмонта, Д.Мережковського, З.Гіппіус, О.Мандельштама, В.Ходасевича та інших. 

Як літературний критик виступав на сторінках зарубіжної періодики із сотнями статей.

Із прозової спадщини Ю.Терапіано знаним є його твір "Путешествия в неизвестный край" (1946).

 

Автор: Hell`ga

Джерела:

1. Юрій Костянтинович Терапіано: біографія  [Електронний ресурс]. — Режим доступу : Юрій Терапіано

2. Антологист добрых дел (Из антологии Евгения Евтушенко «Десять веков русской поэзии») [Електронний ресурс]. — Режим доступу : Юрій Терапіано

 

Видання та твори


Встречи Встречи

Терапіано Юрій

Коментарі