"Веселі Вуйки"

2011 — наші дні

"Веселі Вуйки"
(Засновано 12 липня 2011 р.)
Український фольк бенд

На сучасній фольклорній сцені творчість київського гурту "Веселі Вуйки" — обличчя традиційної української інструментальної музики.

 "Веселі Вуйки" відомі творчою співпрацею з український хіп-хоп гуртом "ТНМК", з яким уперше виступили з нагоди 21-ї річниці Незалежності України у Києві та відіграли декілька концертів .

Неповторний стиль гурту створює оригінальне аранжування мелодій Карпат, Буковини, Волині за допомогою традиційних українських духових інструментів, скрипки, альта, акордеона, контрабаса та ударних.

У складі фольк бенду високопрофесійні молоді музиканти, які вміють гідно представити традиційну музику на сценах України та Європи.

Учасники фестивалів "Vents d'Est" (Швейцарія, 2012), "Країна Мрій" (2012),  "Органум" (2012) та "Різдвяна Країна Мрій" (2013).

Навесні 2013 р. музиканти гурту записали перший студійний альбом. З останніх досягнень "Веселих Вуйок"  на міжнародній сцені — виступ на Фольклорному фестивалі Європейської мовної спілки у м.Варна (Болгарія, травень 2013 р.)

Репертуар "Веселих Вуйок" — скарбниця української традиційної музики.

Склад гурту: 
Максим Бережнюк — традиційні духові інструменти, вокал;
Артем Куцан — скрипка;
Володимир Пономарьов — альт;
Данило Денісов — акордеон;
Юрій Бербенюк — контрабас;
Сергій Дьяченко — ударні інструменти.

 

Максим Бережнюк — традиційні духові інструменти, вокал
(Нар. 30 серпня 1986 р.)

Випускник Київського нацонального університету культури  і мистецтв (2010). У колекції музиканта більше 50-ти традиційних духових інструментів, якими він володіє на віртуозному рівні (сопілки різних видів, окарина, телинка, пан-флейта, дримба, кавал, флояра, фрілка, ріжок, коза (українська волинка) тощо). Лауреат всеукраїнських та міжнародних фестивалів. Грав сольні концерти в Ураїні та за кордоном (Росія, Литва, Чехія, Швеція, Німеччина, Франція). Соліст Академічного ансамблю української музики "Дніпро", учасник етно-рок гурту "Камо Грядеши" та фольклорного ансамблю "Кросна". Співпрацював із гуртами "Воплі Відоплясова", "Олег Скрипка та Ле Гранд Оркестра", ТНМК, "Та Рута", "MERVA", "Астарта", "SkyTrix", "Ляпис Трубецкой".

Артем Куцан — скрипка
(Нар. 23 грудня 1984 р.)

Випускник Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського (2011). Творчі здобутки скрипаля: стажування в "Школі Обдарованих Дітей Америки", клас проф. Марка Лакіровича (Нью-Йорк, 2000 р.); лауреат Всеукраїнського конкурсу "Нові Імена" (2000 р.); лауреат Всеукраїнського конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах (Донецьк, 2002 р.). Артем Куцан був учасником майстер-класів  таких видатних скрипалів, як Олег Криса (США), Богодар Которович (Україна), Марк Локірович (США), Лідія Гольдштейн (Німеччина), Фаіг Алієв (Німеччина), Віктор Абрамян (Росія). Соліст Академічного ансамблю української музики "Дніпро", соліст ансамблю музики бароко "Perola Barroca", артист оркестру Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.

Володимир Пономарьов — альт
(Нар.6 січня 1975 р.)

Випускник Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського (2000). У складі різних ансаблів та оркестрів виступав на Україні та за кордоном. Соліст Академічного ансамблю української музики "Дніпро", ансамблю музики бароко "Perola Barroca". Співпрацює з Державним камерним ансамблем "Київські солісти", Національним симфонічним оркестром України та New Era Orchestra, працював в естрадному оркестрі Національної радіокомпанії України. Брав участь  у записах таких виконавців та гуртів: "Танок На Майдані Конґо", "Мандри", "Океан Ельзи", "Лама", "Росава", Сестри Тельнюк, Ніна Матвієнко.

Данило Денісов — акордеон
(Нар. 5 серпня 1970 р.)

Випускник Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського. Лауреат конкурсу акардеоністів (Харків). Захоплювався старовинною музикою — грою на клавесині, гітарі. Брав участь в ансамблях "Artes liberalis", "Green Sleeves", "Kashalot". Один з ініціаторів створення ансамблю "Гурт-ЙО-гурт". Грав декілька авторських концертів у Tingeli museum (м. Базель, Швейцарія). Співпрацював з хором "Joy of life" (м. Хергисвіль, Швейцарія). Композитор та виконавець музики до фільму "Філософія" (кіностудія ім. О.Довженка, реж. А. Пасікова, 2005 р.). Переможець Національного конкурсу "Roand V-accordion Festival" (2008), після якого представляв Україну в Італії (Рим). Сесійний музикант провідних українських студій звукозапису. Разом з лідером групи "Мандри" — Фомою є учасником дуету "Український фолк-панк-шансон". Співпрацював з такими колективами: ансамблем народної музики "Перлина", групами "Росава", "Мандри", "Не бійся, Маша", "Татхагата", "КоМаха", "Фолктон".

Сергій Дьяченко — ударні інструменти

Випускник Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського. Учасник багатьох ансамблів та колективів: Академічний ансамбль української музики "Дніпро", Державний академічний етнографічний ансамбль "Калина", оркестр Національної філармонії України, Симфонічний оркестр Національної радіокомпанії України, Київський національний академічний театр оперети, Цирк Великої Британії (Courtny Brothers Circus “Vegas”).

Юрій Бербенюк — контрабас

Випускник Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського. Працював у Симфонічному оркестрі Національної радіокомпанії України, Державній хореографічній студії українського танцю "Барвіночок", фольклорному ансамблі "Хрещатий яр", Ансамблі пісні і танцю Державної прикордонної служби України. Учасник концертів та фестивалів класичної, джазової та народної музики. Співпрацює зі студіями звукозапису. З концертними програмами різних жанрів відвідав Францію, Іспанію, Німеччину, Італію, Швейцарію, Угорщину та Кубу.

Слухати записи гурту ТУТ

Джерело

"Veseli Vuiki"
Founded 12 July 2011
Ukrainian folk band

At the modern Ukrainian folk stage, the Kyiv band Veseli Vuiky is the symbol of Ukrainian traditional instrumental music. 

Original arrangement of ethical melodies of the Carpathians and Bukovyna with the help of Ukrainian traditional wind instruments, the violin, the viola, the accordion, the bass and the percussion not only appeals to the roots of the Slavic culture, but also contributes to a unique band's style.   

The folk band consists of highly skilled young musicians who know how to present traditional music at Ukrainian and European stages. 

"Veseli Vuiky" took part in the such festivals as "Orhanum" (2012) and "Rizdviana Kraina Mrii" (2013). 

Besides, "Veseli Vuiky" are famous for a creative collaboration with a Ukrainian hip-hop band "Tanok na Maidani Konho", who they co-performed with on the occasion of 21th anniversary of Ukraine's independence. 

Currently the band is working on their first studio album. Also, "Veseli Vuiky"  took part in Folklore festival of European language association in Varna, Bulgaria in May 2013. 

The band's repertoire is a  treasury of Ulrainian traditional music. 

Band's participants:
Maksym Berezhniuk - traditional wind instruments, vocals;
Artem Kutsan - violin,
Volodymyr Ponomariov - viola
Danylo Denysov - accordion
Yurii Berbeniuk - bass
Serhii Diachenko - percussion. 

Maksym Berezhiuk - traditional wind instruments, vocals;
(b. 30 August 1986)

Graduated from Kyiv national university of culture and art (2010). His collection accounts for around 50 Ukrainian traditional wind instruments which Maksym is highly skillful at. These instruments involve the pibroch, the okaryna, telynka, pan-flute, drymba, kaval, pan-pipe, horn and duda (which is a Ukrainian bagpipes). A laureate of national and international festivals. Performed solo in Ukraine and abroad (Russia, Luthuania, Czech Republic, Sweden, Germany, France). A soloist of Academic ensemble of Ukrainian music "Dnipro", a participant of ethnic rock band "Kamo Hriadeshi" and a folk ensemble "Krosna". Collaborated with bands "Vopli Vidopliasova", "Oleh Skrypka and Le Grande Orchestra", "TNMK", "Ta Ruta", "Merva", "Astarta", "SkyTrix" and "Liapis Trubetskoi".  

Artem Kutsan - violin
(b. 23 December 1984)

Graduated from P.I. Chaikovskyi National music academy of Ukraine (2011). His achievements include training in "School of Gifted Children of the USA" in Mark Lakirovych's class (New York, 2000); a prize-winner of National contest "Novi Imena" (2000); a laureate of National contest of bow-stringed instruments performers (Donetsk, 2002). Artem Kutsan participated in workshops conducted by remarkable violinists, namely Oleh Krysa (USA), Bohodar Kotorovych (Ukraine), Mark Lokirovych (USA), Lidia Holstein (Germany), Faig Aliev (Germany), and Viktor Abramian (Russia). A soloist of Academic ensemble of Ukrainian music "Dnipro", a soloist of baroque music ensemble "Perola Barroca", a member of the orchestra of Ivan Franko National academic drama theatre. 

Volodymyr Ponomariov - viola
(b. 6 January 1975)

Graduated from P.I. Chaikovskyi National music academy of Ukraine (2000). Performed in Ukraine and abroad as a participant of different ensembles and orchestras. A soloist of Academic ensemble of Ukrainian music "Dnipro", a soloist of baroque music ensemble "Perola Barroca”. Collaborates with National chamber orchestra “Kyivski solisty”, National symphony orchestra of Ukraine and New Era Orchestra. He also worked in variety orchestra of National radiocompany of Ukraine. Took part in recordings of such performers and bands as “Tanok Na Maidani Konho”, “Mandry”, “Okean Elzy”, “Lama”, “Rosana”, Telniuk sisters, and Nina Matvienko.  

Danylo Denisov – accordion
(b. 5 August 1970)

Graduated from P.I. Chaikovskyi National music academy of Ukraine. A laureate of accordionists contest (Kharkiv). Was interested in old style music, harpsichord, and guitar. Participated in such ensembles as "Artes liberalis", "Green Sleeves", and "Kashalot". Is one of the initiators of creating a band “Hurt – Yo-hurt.” Performed on several author concerts in tingeli museum (Basel, Switzerland). Worked together with a choir “Joy of life” (Hergiswil, Switzerland). A composer and a performer of a soundtrack to the film “Filisofiia” (O. Dovzhenko film studio, directed by A. Pasikova, 2005). A winner of National contest "Roand V-accordion Festival" (2008), following which he also represented Ukraine in Rome, Italy. A performer in major Ukrainian recording studios. In a cooperation with Foma, a frontman of “Mandry”, he formed a duet “Ukrainian folk punk chanson”. Collaborated with such groups as an ensemble of folk music “Perlyna”, bands “Rosava”, “Mandry”, “Ne biisia, Masha”, “Tatkhahata”, “KoMakha” and “Folkton”.

Serhii Diachenko – percussion

Graduated from P.I. Chaikovskyi National music academy of Ukraine. Participated in various ensembles and groups, namely Academic ensemble of Ukrainian music "Dnipro", a National academic ethnographic ensemble “Kalyna”, orchestra of National Philharmonic Society of Ukraine, a symphony orchestra of National Radiocompany of Ukraine, Kyiv National academic theatre of operette, Courtny Brothers Circus “Vegas”. 

Yurii Berbeniuk – bass

Graduated from P.I. Chaikovskyi National music academy of Ukraine.  Worked in Symphony orchestra of National radiocompany of Ukraine, National choreographic studio of Ukrainian dance “Barvinochok”, folk-lore ensemble “Khreshatyi Yar”, song and dance Company of National border services of Ukraine. A participant of concerts and festivals of classic, jazz and folk music. Collaborates with recording studios.  Performed in France, Spain, Germany, Italy, Switzerland, Hungary and Cuba in different genres. 

На сайті доступно:

Слухати записи гурту ТУТ

"Веселі Вуйки" (сторінка YouTube)

Видання та твори


Коментарі