Курс лекцій "Історія філософії України"

Багатовікове колоніальне минуле українського народу посприяло творенню уявлення, що українці - нефілософський народ. І що наша філософія починається ледь чи не від Григорія Сковороди. І, відповідно, що Сковорода - це «найбільший український філософ». Насправді, це далеко не так. Витоки філософської думки України сягають «осьового часу». А серед плеяди мислителів України Сковорода яскрава, але не найяскравіша фігура.

Проект «Історія філософії України», що реалізовуватиметься в НУ «Острозька академія» має на меті зруйнувати стереотипи про філософію на українських землях, як і загалом стереотипні уявлення про українську культуру. На початковому етапі передбачено оприлюднення відео лекцій Петра Кралюка «Історія філософії України» на сайті НУ «Острозька академія». Їх близько двохсот. Із них Ви довідаєтесь про такі маловідомі, але надзвичайно цікаві фігури філософської думки України, як Анахарсіс, Біон Борисфеніт, князь Володимир Василькович, Іоанн Максимович, Гуго Коллонтай, Аккірмані, Василь Довгович, Юліан Охоровіч... Другим етапом стане видання підручника «Історія філософії України». Третій етап - це випуск серії монографій «Філософія України», в яких висвітлюватимуться проблеми, які розглядалися в українській філософській думці, філософські традиції, що існували на українських землях, особливості розвитку філософії в різні періоди та в різних землях України.

Проф. Кралюк П.М.

Видання та твори


Коментарі