Польща: культура

Польська культура формувалась під величезним впливом західноєвропейської культури, зокрема німецької культури. Важливе значення мало тако взаємовпливи з культурами інших слов'янських народів, особливо з чеською та українськими культурами.

Процес формування польського етносу тривав з ХІ по XIV ст, а уже у кін. XV-перш. пол. XVI ст. постерігається чітке виявлення національної ідентичності в культурі. Польська культура розвивалась значною мірою під впливом світових тенденцій

Давня культура

Література

Загалом перші зразки польської літератури датуються ХІІ ст. Мовою письма тоді була латина, тому перші твори польської літератури були написані латиною. До них зокрема відносяться історичні хроніки Галла Аноніма, краківського єпископа Вінцента Кадлубека та анонімна Великопольська хроніка. До нас не дійшов  рицарський епос Carmen Mauri (імовірним автором якого був Петро Властовец). Найдавнішим твором польської літератури вважається церковний гімн Богородиця (Bogurodzica), який був написаний а початку ХІІІ ст, але він дійшов до наc  в рукописах XV стю Тому найстарішим  твором, написаним польською мовою, є збірка церковних проповідей, які відомі як Свентокшицькі проповіді (Kazania świętokrzyskie) та були написані у кінці XIII ст.. Активно розвивалась література XIV-XV ст, особливо в XV ст, коли в польську літературу приходять перші ренесансні елементи. Незважаючи на те що основною мовою продовжувала залишатись латина зростає число творів написаних польською мовою. Це зокрема . Яскравою сторінкою в розвитку  польської літератури є Біблія королеви Софії--перший переклад  Старого Заповіту польською мовою королеви Софії Гольшанської, дружина короля  Владислава Ягайла (рукопис перекладу загинув під час Другої Світової  війни). Ще однією відомою пам'яткою стала поема "Пісня про убивство Анджея Тенчинського" (Pieśń o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego).  Одним з найвидатніших авторів XV ст. став Ян Длугош, перу якого належить праця   "Хроніки славного королівства Польського"

Одним з центрів польськї культури став Краківський університетУніверситет в Кракові  був заснований 12 травня 1364 королем Казимиром ІІІ Великими під назвою Studium Generale . Таким чином , він став другим університетом в Східній Європі , після Празького.Однак фактично  університет почав функціонувати тільки в 1367 . Лекції читались на трьох факультетах: вільних мистецтв  , медицини  та права  . Невдовзі університет було зачинено  і лише  у 1400 році він поновив свою діяльність за сприяння королеви Ядвіги. У своєму заповіті вона заповіла для поновлення навчання свій особистий статок. Університет став одним з центрів культури та літератури. У 1488 році в Кракові засновано перший у світі клуб письменників Sodalitas Litterarum Vistulana. Туди входили Альберт Бружевський, Вавжинец Корвін та інші відомі митці.

Гуманізм взагалі справив на польську літературу XV століття не дуже значний вплив, але існує твір, у якому гуманізм залишив глибокий слід. Це Monumentum pro rei publicae ordinatione (укр. Меморіал з питання про правильний устрій Речі Посполитої). Автором меморіалу був познанський вельможа Ян Остророг. Це — початок політичної літератури і політичної публіцистики у Польщі.

Польська поезія XV століття багатша прози . Першими значними польськими поетами епохи Ренесансу були Ян Дантишек, Анджей Кжицький. Клеменс Яніцький став одним з найвідоміших латинських поетів свого часу, був нагороджений Папою римським. Проза цього періоду в основному складається з релігійних пісень, які створюються для жінок і неосвічених людей, що не знали латини. Цих пісень збереглося досить багато. Автори їх здебільшого невідомі. Крім релігійних пісень збереглися ще легенди XV століття, написані віршами. Серед них найкраще оброблена легенда про святого Алексія.

Надзвичайного розвитку польська література набула у XVI ст.Саме у цей період такими письменниками, як Рей Миколай та Ян Кохановський створюється фундамент польської літературної мови та сучасної польської граматики. Блискучим і найпопулярнішим польським політичним публіцистом XVI століття був Станіслав Оріховський (1513-1566), який писав по-польськи. Це був гуманіст, добре знайомий не тільки з римською поезією і прозою, а й грецької

У ХVI ст. на польську літературну традицію великий вплив справляє єзуїтські навчальні заклади, де навчання в основному велося латинською мовою. У цей період саме з єзуїтських коледжів виходить більшість латино- та польськомовних поетів та письменників. Серед них можна зазначити ; Мацея Сарбевського, поета та теоретика літератури, відомого як Християнський Горацій, Каспера Твардовського, Яна Юрковського, Себастьяна Грабовецького, Даніеля Наборовського, Шимона та Юзефа-Бартоломія Зиморовичів, Яна Жабчиця, Кшиштофа та Лукаша Опалінських 

XVII ст--час початку зародження польської барокової літератури. Найвідомішим польським поетом цього періоду є Вацлав Потоцький — останній польський аріанин. Його поетична спадщина колосальна: вона включає в себе близько 300 000 рядків. Головний його твір — поема «Хотинська війна», в 12 000 рядків, належить до класичних творів польської літератури. Ця поема довгий час зберігалася в рукописі і була видана лише у 1850 році.

У XVII столітті найпоширенішим жанром польської літератури є панегіристична література в стилі бароко. Панегірики складалися придворними поетами на честь вельмож, їхніх дружин, їхніх коней, їх садів тощо. Часто вони були написані на зіпсованій польській мові, з рясним вживанням латинських слів та зворотів. Відомим поетом XVIII ст був єзуїт Юзеф Бака, чиї вірші містили велику кількість філософських роздумів, однак були не сприйняті сучасниками. Іншим представником сарматського бароко була Ельжбета Дружбацька. Поступово популярності набирає жанр байки, особливо філософських притч. Видатним польським байкарем був Станіслав Трембецький

 

 

За ХХ ст. Нобелівську премію в галузі літератури отримали 4 представників польської літератури: Генрік Сінкевіч (1905 р), Владислав Реймонт (1924), Чеслав Мілош (1980), Вислава Шимборська (1996 р.)

Архітектура

Мар'ян Нікодемович, Тадеуш Обмінський, Мечислав Штадлер, Вітольд Мінкевич, Владислав Дердацький, 

Живопис

 

Скульптура

 

Народні промисли

 

Музика і танці

 

Театр

 

Кіно

 

Сучасні переклади

12 польських есеїв. 2001

Київська Русь № 38 "Polska"

Про мову, етногенез, кухню, традиції поляків читайте тут

Видання та твори


Коментарі