Філософські погляди Анахарсіса

Розмір: 59.8 Kb

Матеріал надано користувачем: (wednesday)

Опис


Філософські погляди Анахарсіса

Біля витоків філософії стародавньої Еллади стояла людина, яка походила з Північного Причорномор'я, тобто теренів сучасної України. Мається на увазі філософ Анахарсіс, про якого неодноразово згадують давньогрецькі писемні джерела і якого деякі античні греки навіть зараховували до «семи мудреців». Згадки й посилання на Анахарсіса зустрічаємо в творах видатних давньогрецьких і давньоримських філософів - Платона, Аристотеля, Цицерона, Сенеки, Секста Емпірика та інших. Про нього згадують і християнські автори античного періоду. Все це говорить про неабиякий авторитет цього мислителя...

Файли


45tq3465.jpg jpg (59.8 Kb)

Коментарі